Pressemeldingen fra Ap og Sp:

Jenny Klinge og Per Vidar Kjølmoen
Jenny Klinge og Per Vidar Kjølmoen

- Flott med enighet om kompensasjon til jordbruket

Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen og Senterpartiets Jenny Klinge er begge glade for at regjeringa i dag har blitt enige med jordbruket om en kompensasjon i de såkalte tilleggsforhandlingene. Begge er medlemmer i næringskomitéen.

- Ja, dette var viktig å få på plass raskt, sier Klinge. – Høyreregjeringa ville ikke prioritere å løse den problemstillinga som har oppstått i forbindelse med kostnadsøkning på byggematerialer og gjødsel, men nå har den nye regjeringa jobba raskt og godt for å få dette på plass.

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Per Vidar Kjølmoen, forteller at enigheten innebærer at det kommer en foreløpig kompensasjon på 754 mill. kroner over statsbudsjettet som følge av den ekstraordinære kostnadsøkninga på viktige innsatsfaktorer i landbruket.

- Det har vært en god vei å gå – fra jordbruket leverte sitt krav om tilleggsforhandlinger i juli til vi i dag har en løsning som alle parter har sluttet seg til. Jeg registrerer at den tidligere høyreregjeringa ikke maktet å finne en løsning, men utgangspunktet vårt er å anerkjenne at kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer er en ekstraordinær situasjon som må kompenseres. Sammen tar vi ansvar for norske bønder og norsk matproduksjon, sier Kjølmoen.

- Dette regjeringsprosjektet er viktig for landbruket, fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har forplikta seg på at vi skal løfte inntektsnivået i landbruket sammen, sier Klinge. – Da var det også viktig å få ei rask og god avklaring på disse tilleggsforhandlingene og få til en avtale nå.

Kjølmoen legger til at de to partene ser problemene næringa har og at de vil vise at de prioriterer norsk matproduksjon høyt. - Jordbruket har et viktig samfunnsoppdrag i å sikre Norges befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressurser i hele landet, sier han.

Powered by Labrador CMS