Pressemelding fra Møre og Romsdal Bondelag:

Per Vidar Kjølmoen - Ny landbrukspolitisk wonderboy?
Per Vidar Kjølmoen - Ny landbrukspolitisk wonderboy?

Landbrukspolitikk er næringspolitikk

- Landbrukspolitikk er næringspolitikk! Det var hovedbudskapet da Per Vidar Kjølmoen, ny landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, møtte tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag fredag ettermiddag.

Fredag 12. og lørdag 13.november har tillitsvalgte fra tilnærma alle lokallaga i Møre og Romsdal Bondelag vært samla til ledermøte i Ørsta.

Fredag var det faglige og næringspolitiske tema som stod på dagsorden. Et av høydepunkta var besøk av Per Vidar Kjølmoen, ny landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Han forsikra forsamlinga om at han har ambisjoner om å ta den jobben på alvor og spille på lag. Han sa videre at det ligger i landbrukets natur at det er desentralisert, men at det er uheldig om landbrukspolitikk alltid blir assosiert med distriktspolitikk. Hans utgangspunkt er at landbrukspolitikk i større grad må forstås som næringspolitikk.

I landbruksnæringa er det knytta store forventninger til den nye regjeringa. I Hurdalsplattforma har regjeringa forplikta seg til mye, som næringa ser fram til at blir omsatt til praktisk landbrukspolitikk.

Et annet høydepunkt under ledermøtet var overrekkelse av diplom og blomster til Kari Redse Håskjold fra Volda. Hun er utnevnt som æresmedlem i Bondelaget for sin langvarige og utholdende innsats for landbruk og matproduksjon, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lørdag var overskrifta «Vi bygger Bondelaget», med særlig vekt på lokallagsarbeidet. Til sammen 70 personer har vært med på hele eller deler av ledermøtet. Tillitsvalgte fra hele fylket, fylkesstyret og gjester fra Norges Bondelag sentralt har lyttet og lært, diskutert og spist. Møtedeltakerne har også fått innsikt i drifta på Mylna i Volda og besøkt Aasentunet.

Powered by Labrador CMS