Rindal kommune melder:

17. mai i Rindal

Hovedkomiteen for 17. mai i Rindal har nå bestemt det offisielle programmet for årets markering. Det legges opp etter samme «mal» som i fjor, og vil derfor få et sterkt «korona-preg».

Det arrangeres ikke noe barne-/folketog eller tilstelninger som en forventer vil samle mange deltagere, men som i fjor vil det bli et veteranbil-/traktortog som vil kjøre samme ruta (+ litt til) som det tradisjonelle folketoget bruker å gå. I tillegg blir det flaggheising ved Rindal helsetun, gudstjeneste i Rindal kirke og felles spilling/synging av nasjonalsangen utenfor Rindal kirke kl 12.00.

På ettermiddagen vil det på ulike nettsteder bli lagt ut ett digitalt 17. mai program med hilsninger, musikkinnslag m.m. Mer informasjon og fullstendig program finner du på 17. mai markering i Rindal 2021 - Hovedportal

Powered by Labrador CMS