7 mennesker på rad holder hver sin brosjyre
Hugo Pedersen, Elin Betten, Borghild Husby Kvande, Bitten Ranes, Heidi Meslo Sæther, Eva Øye Sande og Liv Botten.

Vær føre var - kom på demenskurs!

Elin Betten, Konstituert Einingsleiar i Heimetjenesta, ønsker på vegne av arbeidsgruppen for Demensvennlig samfunn, velkommen til informasjonsmøte vedrørende kursing om dette temaet.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor er det så viktig å ta dette kurset?

Over 100 000 mennesker i Norge har demens og minst 60 000 av disse bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. Dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt ville personer med demens hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne. Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet. Kunnskapen bidrar til at arbeidshverdagen til personer i ulike serviceyrker blir enklere, og ikke minst, kommuner og servicenæringer som deltar får et positivt omdømme.

Kommunen er en viktig pådriver

To kvinner holder påå brosjyrer
Liv Botten og Borghild Husby Kvande fra Surnadal demensforening og helselag.

- I 2015 så skrev kommunen under på en intensjonsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF), hvor kommunen opprettet en arbeidsgruppe for rekruttering og opplæring av ansatte i privat og offentlig servicenæring i sin kommune. (Eks. butikker, apotek, bibliotek, kollektivtrafikk, drosje, kafe osv.). Denne arbeidsgruppen oppfordrer altså private og offentlige instanser om at de deltar på kurs i dette med å oppnå et mere demensvennlig samfunn, sier Liv Botten, leder for Surnadal demensforening og helselag. - Dette medfører altså implisitt at Surnadal kommune har et ansvar i å se til at det avholdes kursing rundt temaet i samarbeid med Surnadal demensforening og helselag ved Liv Botten og Borghild Husby Kvande, Surnadal Næringsforening ved Heidi Meslo Sæther, Pensjonistforeningen ved Bitten Ranes, Pårørendeforeningen ved Eva Øye Sande og Elin Betten fra Surnadal kommune. - Arbeidet med å holde kurs rundt dette temaet har pågått mer eller mindre fra 2015, men har den senere tid gått litt treigt. Vi håper, ved å sette fokus på dette nå, å få næringslivet til å fokusere på viktigheten med et demensvennlig samfunn og sette i gang kursing rundt dette nå. Jo mere demensvennlige vi blir i Surnadal, jo mere aldersvennlige blir vi, sier Liv, og vi mener det er en samfunnsplikt å engasjere seg rundt demensproblematikken.

Tregere nå enn for noen år tilbake 

- Arbeidet rundt kursingen har gått tregere nå enn da vi startet opp med dette, sier Borghild. Det er mange samfunnsaktører som vi ikke har hatt kurs med, som vi mener absolutt skulle ha vært på banen. Vi vil med dette synliggjøre for næringsliv og andre etater hvor viktig dette er for vårt samfunn. 

- Vi har hatt i overkant av 10 kurs så langt, men vi håper nå at arbeidet rundt kursingen vil ta seg opp. Det er ingenting som sier hvor store bedrifter eller etater skal være for å ta dette kurset. 

- Kurset tar ca. 1,5 time, så det er ikke avskrekkende, og dette er flotte og engasjerende kurs, som forklarer rundt dette å bli dement, forskjellige demenssykdommer og lignende, hvor man har informative filmsnutter om forskjellige tema.

- Til nå er det ca. 150 kommuner som har skrevet intensjonsavtale om prosjektet her i Norge. Kurset er gratis for alle og det avholdes ikke eksamener, sier Liv, med et glimt i øyet. Vi håper, ved å invitere pressen, om å få mer blest og reklamasjon om kursing i demensvennlig samfunn, og at næringslivet kjenner sin besøkelsesplikt og samfunnsengasjement rundet dette. Det er særdeles viktig med åpenhet rundt temaet, og vi kommer gjerne på besøk til alle som vil avholde kurs. Vi oppfordrer også enkeltpersoner til å ta kontakt med oss. 

Glad for invitasjon

- Jeg er glad for invitasjonen, sier ordfører Hugo Pedersen. Jeg har gått på kurset for ca. 10 år siden, og mener politikerne var med på det første kurset som ble holdt. Vi blir stadig flere eldre i årene som kommer, og intensjonen for oss i Surnadal er at vi skal bli et aldersvennlig samfunn. Vi skal klare oss selv, og da må vi ha kunnskap og ordninger som gjør at vi kan det. Jeg er glad for å bli holdt orientert, og skal ta med meg dette til andre fora. Dette er et høyaktuelt tema, ikke bare for vi tilårskomne, men også for alle yngre som etter hvert skal bygge samfunnet videre. At vi klarer å møte dette på en god måte nå, det vil gi store samfunnsmessige gevinster på sikt. Det er viktig at jeg som ordfører har et godt innblikk i temaet, og jeg vil være en pådriver for å få folk på kurs. Jeg vil nevne dette for politikerne allerede på neste kommunestyremøte. 

- Kunnskap om emnet demens vil bli meget viktig i årene som kommer i alle offentlige instanser, og i næringsliv og samfunn for øvrig, sier Hugo. - Vi politikere blir jo beskyldt for å glemme det vi lover, og det hender seg jo det, men det er jo med vilje det da, avslutter en humørfylt ordfører.

Hva handler det egentlig om

Et demensvennlig samfunn handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende. Et slikt samfunn gjør det enklere og tryggere for personer med demens å mestre hverdagslige aktiviteter.

Din arbeidsplass vil bli bedre

Dette dreier seg i all enkelhet om god service, og at ditt arbeidssted og du er i stand til å møte også denne kundegruppen. For det er ikke slik at mennesker som har demens krever noe mer eller noe helt annet enn alle andre. Det handler bare om å forstå hvordan verden ser ut med deres øyne, og å komme dem i møte. På denne måten bli Surnadal et litt mere varmere samfunn, og dermed et mere demensvennlig samfunn.

Powered by Labrador CMS