Ringvegen 9
Ringvegen 9

Rindal kommune selger bolig i Ringvegen

Publisert

Salg av Ringvegen 9 var oppe som egen sak i kommunestyremøtet i Rindal onsdag.

Rindal kommune kjøpte denne einedommen i 2014, da den skulle brukes som bolig for flyktninger som ble bosatt i kommunen. Nå har ikke kommunen behov for like mange boliger lenger. Det er også avklart at det ikke blir behov for tomta når det skal bygges nytt helsehus.

Kommunedirektørens innstilling var slik:

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre salg i det åpne markedet av Ringvegen 9. Inntekter til salg av kommunens boligmasse settes av på fond i tråd med vedtatte handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS