Mildrid Kattem Aune tar over som ordfører etter Vibeke Langli ved årsskiftet. Etter årets siste kommunestyremøte overtok hun ordførerkjedet.
Mildrid Kattem Aune tar over som ordfører etter Vibeke Langli ved årsskiftet. Etter årets siste kommunestyremøte overtok hun ordførerkjedet.

Den nye ordføreren tar over

Publisert

Onsdag ledet Vibeke Langli sitt siste kommunestyremøte som ordfører i Rindal. Mot slutten av møtet holdt hun en liten avskjedstale, og overrakte ordførerkjedet til sin etterfølger Mildrid Kattem Aune.

Dette var årets siste kommunestyremøte i Rindal, og dermed det siste med Langli i ordførerstolen. Neste kommunestyremøte, i mars, blir med Mildrid Kattem Aune som ordfører. Vibeke Langli har fått permisjon fra ordførervervet ut valgperioden for å bli økonomisjef i Surnadal kommune, og Mildrid Kattem Aune har sagt seg villig til å ta over ordførerrollen ut perioden. Hun stiller også som ordførerkandidat for Rindal Senterparti ved kommunevalget til høsten.

Flere utfordringer

Etter et langt møte, med behandling av budsjett, økonomiplan og handlingsprogram, gikk ordfører Vibeke Langli på talerstolen for si noen noen velvalgte ord. Hun har møtt en del utfordringer i den perioden hun har sittet med vervet. Det starta ganske tidlig med koronapandemien. I tillegg har det vært mye annet arbeid i kriseledelsen, som følge av uværet "Gyda", orkan, mobilutfall, og beredskapsarbeid med tanke på faren for atomnedfall, som følge av krigen i Ukraina. Kommunen har også opplevd store utfordringer med bemanning i perioder, som følge av korona og andre smittsomme infeksjoner. En slik periode er det også nå, med mangel på bemanning både i barnehager og i helse og omsorg.

Rindal kommune har støttet Ukraina med penger, og også gitt bort en brannbil som ble sendt dit. I høst kom de første ukrainske flyktningene til Rindal, og det kommer flere etter hvert. Ordføreren håper at ukrainerne får det godt og trygt i Rindal, og at alle i bygda er med og bidrar for at de skal få det.

I tillegg til alt dette har kommunen også fått store økonomiske utfordringer. Det har vært krevende for alle, og det har ført til at man måtte ta raske beslutninger om endringer av tjenestene, sa Langli. Likevel opplever hun at det gjennom året har blitt tatt felles gode beslutninger om endringer, spesielt innen helse og omsorg.

Har det utrolig bra i Rindal

Ordføreren minnet om at vi alle blir påvirka av det som skjer i verden, men det er greit å stoppe opp og tenke seg om. I det store bildet så har vi det utrolig bra her i Rindal, og vi har mange grunner til å være takknemlige, sa hun, og trakk fram boligbygging, utbygging av fiberkabler, lokale bedrifter som gjør det bra, og ikke minst alt frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Hun sente en stor takk til alle som bidrar i samfunnet med dugnadsarbeid.

Ordføreren retta også en stor takk for innsatsen til alle ansatte i Rindal kommune. Tidligere år har det vært vanlig at ordføreren overrekker en juledekorasjon til alle ansatte, representert ved kommunedirektøren, som takk for innsatsen i året som har gått. Men blomsten måtte slippe å bli flytta flere ganger i kulda. I stedet ble det vist et bilde av at den har fått sin plass på kommunehuset.

Har lært mye

En rørt ordfører takket alle for samarbeidet, nå som hennes verv nærmer seg slutten. Hun innrømmet at de siste tre åra har vært krevende på mange vis, og hun håper at ingen av hennes etterfølgere får oppleve å lede en kommune i en pandemi. Det har også vært givende år, der hun har opplevd mye fint og lært mye. Det er alltid noe som kunne ha vært gjort annerledes, men hun føler at hun har gjort sitt beste, og mer enn det kan kanskje ikke kreves av noen, sa hun.

Ordføreren ba Mildrid Kattem Aune komme opp og motta ordførerkjedet, og ønsket henne lykke til med vervet.

Mildrid Kattem Aune overtok ordførerkjedet.
Mildrid Kattem Aune overtok ordførerkjedet.
Mildrid Kattem Aune takket ordføreren for innsatsen på vegne av kommunestyret.
Mildrid Kattem Aune takket ordføreren for innsatsen på vegne av kommunestyret.

Gode ord

Aune benytta anledningen til å si noen ord. Hun sa at hun ble imponert over hvordan Langli tok ordførerrollen med en gang, og at kommunestyrerepresentantene har følt seg trygge under hennes ledelse. På vegne av kommunestyret takket hun Langli for en kjempeinnsats som ordfører.

Varaordfører Magnar Dalsegg entret talerstolen, og han var full av gode ord om samarbeidet med ordføreren gjennom de siste tre åra. Han overrakte en oppmerksomhet fra alle politikere og ansatte i kommunen, og ønsket henne lykke til med den nye jobben i Surnadal, mens hun fortsetter som vanlig representant i kommunestyret i Rindal ut valgperioden.

Varaordføreren overrakte blomster til avtroppende ordfører som takk for samarbeidet.
Varaordføreren overrakte blomster til avtroppende ordfører som takk for samarbeidet.

Kommunedirektør Mons Otnes benyttet også anledningen til å takke for godt samarbeid, på vegne av kommuneadministrasjonen også. Ingen hadde sett for seg samling av kriseledelsen fire ganger, med fire ulike tema, på forholdsvis kort tid. Det å være ordfører er uforutsigbart, man blir til stadighet utfordret på noe, og det har Langli tatt på strak arm, sa kommunedirektøren.

Powered by Labrador CMS