Kommunestyret:

Gjenåpner ingen nedlagte sykehjemsplasser, men ber om utredning av korttidsplasser

Publisert

Det ble en lengre diskusjon i kommunestyret da saken om endret bruk av rommene ved sykeheimen skulle opp til videre behandling. Innstillingen fra Plan- og Byggenemnda (PBN) tilrådet kommunestyret om å ikke åpne for bofellesskap/trygghetsplasser ved BOA i denne omgang. Innstillingen ble enstemmig vedtatt – med ett tillegg.

Ordføreren åpnet saken med å minne om at kommunestyret i forbindelse med budsjettprosessen for 2023 skulle vurdere om at de nedlagte plassene skulle gjenåpnes. Mye av sakens kjerne handler om kortsiktig gjenåpning av nedlagte plasser mot å vente på PBNs videre arbeid med det planlagte Surnadal Helsehus i 2030.

Johs J. Vaag (Frp), som også er leder i Eldrerådet i kommunen, holdt første innlegg og kom sågar med forslag til ny innstilling.

– Det at kommunen ikke har kunnet ta imot pasienter, ikke har betalt gebyr og har måttet flytte pasienter til andre kommuner sier vel alt om tilbudet. Eldrerådet har foreslått at 2-4 plasser tas i bruk igjen, et syn rådet har hatt lenge. Omsorgsplasser er vel og bra, men de erstatter ikke sykehjemsplasser. De trengende må få slippe å reise til Aure, selv om det er en utmerket plass å være.

– Jeg legger derfor fram følgende forslag: Kommunestyret går inn for at to nedlagte sykehjemsplasser på sykehjemmet åpnes fra og med 1.1.2023, og at kommunebudsjettet for 2023 blir tilpasset slik at denne endringen lar seg gjøre, sa Vaag.

Gruppeleder i Senterpartiet, Lars Inge Kvande, var neste taler, og også han leverte tilleggsforslag.

– Dette er en kjempeviktig sak for innbyggerne med behov for disse tjenestene. Vår opplevelse er at det ikke er husrommet som er problemet, men mangelen på hoder og hender til å fylle tjenestene på en god måte, sa Kvande.

– Vi tror det er hensiktsmessig å rigge seg for en ny hverdag når vi nå snart er helt ute av pandemien, og det må gjøres på en moderne og god måte, der vi tar høyde for både eksisterende og fremtidig teknologi. Senterpartiet ønsker derfor å legge til følgende forslag til innstillingen:

«Kommunestyret ber spesielt om at det vurderes og konkretiseres fordeler og ulemper ved å kunne drifte 4-6 kortidsplasser i eksisterende byggemasse. I vurderingen inngår både evt. Investeringsbehov og konsekvenser bemanningsmessig.»

Bente Mosbakk (AP), motsatte seg forslaget fra FrP, med begrunnelse om at det konkrete forslaget om gjenåpning av to plasser blir et for stort inngrep i den helhetlige vurderingen inn mot vedtak av neste års budsjett.

– Det ligger et vedtak om at rom som nå blir brukt til kontor på kort varsel skal kunne brukes som rom igjen. Vi må passe oss for at det ikke på nytt dukker opp i debatten at rommene trengs som kontor, for det vil være i strid med kommunestyrets vedtak, sa Mosbakk, som fikk støtte fra Tor Rune Halset (H) i bekymringen for at rom blir brukt som kontor.

Også Bergsvein Brøske (SP) ga sin støtte til Mosbakk:
– Det er behov for korrigeringer her. Vi vil ikke kunne levere gode nok tjenester hvis vi skal vente på Helsehuset, så kanskje kunne vi løst problemet med korttidsplasser. Samtidig ser vi at tilskuddsordningene fra Staten gjør at byggmassene vi allerede har kan bli svært viktige også i fremtiden.

Saken gikk deretter til votering, i tre omganger. Først stemte kommunestyret over innstillingen fra PBN. Innstillingen gikk altså på at det ikke blir åpnet for noe bofellesskap/trygghetsplasser ved BOA i denne omgang. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Deretter skulle kommunestyret stemme over forslaget fra Johs J. Vaag, som var en konkret gjenåpning av to sykehjemsplasser og en justering av budsjettet for å få til dette. Forslaget ble nedstemt med 22 mot 4 stemmer.

Og så ble det stemt over forslaget fra Senterpartiet, som i tillegg til den opprinnelige innstillingen fra PBN ba om en utredning av fordeler og ulemper ved å drifte 4-6 korttidsplasser i eksisterende bygg. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det blir dermed ingen vedtak om gjenåpning i denne omgang, men kommunestyret ber altså om en utredning av 4-6 korttidsplasser. Kommunestyret signaliserer med dette at de ikke vil sitte og vente til 2030 på å yte tjenester til kommunens trengende.

Powered by Labrador CMS