Lilly Gunn Nyheim
Lilly Gunn Nyheim

Lilly Gunn Nyheim valgt til sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Landsmøtet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som ble avholdt i Alta 10.-12. juni, har valgt nytt sentralstyre for perioden 2022-2026. Lilly Gunn Nyheim er valgt som styremedlem. Det skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen i ei pressemelding tirsdag.

- Jeg takker landsmøtet for tilliten og ser fram til arbeidet til beste for folkehelsen sier Lilly Gunn Nyheim

- God folkehelse er ikke noe vi blir ferdig med, det er noe vi stadig holder på med. Hver for oss for egen helse, og sammen for alles helse. Derfor jobber vi i Nasjonalforeningen sammen for alles helse.

---

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Våre mål er å fremme folkehelsen, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi jobber for aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydningen for folkehelsen. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Powered by Labrador CMS