ANNONSE: Surnadal og Rindal revmatikerforening

Logoen til Norsk revmatikerforbund

Innkalling til årsmøte 2024

Surnadal og Rindal Revmatikerforening innkaller med dette til årsmøte 22.februar 2024 kl. 19.00

Møtested:
Frivillighetssentralen, Surnadal

Saker til behandling:
Sak.1. Konstituering
a. valg av møteleder
b. valg av møtesekretær
c. valg av 2 til å underskrive protokollen

Sak. 2. Årsberetning for 2023

Sak.3. Regnskap for 2023- legges frem på møtet

Sak.4. Innkomne saker

Sak. 5. Valg - valgkomiteens innstilling legges fram på møtet
a. styret
b. leder
c. nestleder
d. sekretær
e. kasserer
f. styremedlemmer
g. varamedlemmer
h. revisorer
i. valgnemnd

Årsmøte avsluttes med sosialt samvær- kaffe- servering

Saker som en vil ta opp på årsmøte må sendes lederen innen 8. februar- leder Sivert Moen tlf. 97082493- e.mail: sivertmoen@hotmail.com.

Velkommen.

Sekretær Aashild Settemsdal

Powered by Labrador CMS