Surnadal kommune sitt kommunevåpen

Melding om sprenging og smell i dag ved Bøverdalsvegen 476

I forbindelse med fjerning av gran på høgspentlinje med bruk av sprenging, vil det bli ein eller fleire høge smellar i dag. Det er Befalsvakta i Surnadal kommune som melder om dette.

Melding om sprenging og høge smellar 

I forbindelse med fjerning av gran på høgspentlinje omtrent ved Bøverdalsvegen 476 vil det i dag, tysdag 28. november, bli brukt sprenging. Dette vil gi ein eller fleire høge smellar i tidsrommet 10.00 - 14.00.

Det er sendt SMS til berørte i området.

Det kan bli behov for utkopling om linje blir skadd under arbeidet. Det vil i så tilfelle bli sendt ut ny informasjon på SMS til berørte. 

Vi beklagar ulempa dette medfører.

Ved spørsmål ring vakttelefon 924 20 050.

Artikkelen er henta frå Surnadal kommune si heimeside.

Powered by Labrador CMS