ANNONSE:

Et landskap der vann har gravd ut grus

Kløverstukveld om flaum og erosjons­sikring

Kløverstukveld om flaum og erosjonssikring - 20. mars kl.20

På mange stader langs vassdrag er det problem at jord og bygningar blir trua av erosjon og flaum. Å sikra eigedommen sin kan vera kostbart.

På Kløverstukvelden blir det mellom anna informert om tiltak som kan sikra vassdraga, støtteordningar og ansvarsforhold.

Innleiarar er Ivar Fivelstad frå NVE og Staffan Sandberg frå Surnadal kommune.

Enkel servering.

Surnadal bondelag

Powered by Labrador CMS