ANNONSE - Rindal kommune:

Kommunevåpenet til Rindal kommune. Ei gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Kommunale tilskuddsordninger

Vi minner om Rindal kommune sine tilskuddsordninger til drift av lag/foreninger, og til tiltak i mindre anlegg/områder for nærmiljø-/frilufts-/idrettsaktivitet. Frist for begge ordningene er 30. mai.

For mer informasjon se https://www.rindal.kommune.no/aktuelt-i-rindal-kommune/kommunalt-tilskudd-til-narmiljoanlegg-og-mindre-anlegg-omrader-til-idrett-og-friluftsliv.6058.aspx og https://www.rindal.kommune.no/aktuelt-i-rindal-kommune/kommunalt-driftstilskudd-lag-og-foreninger-2022.6045.aspx

Powered by Labrador CMS