Rindal sanitetsforening i samarbeid med skolehelsetjenesten

Tre smilende damer oppstilt for fotografen.
Berit Moan Møkkelgård, Solveig Fosseide og Trine Lilleås er glade for å kunne tilby gratis vaksine til alle 10. klassingene i kommunen.

Tilbyr gratis vaksine mot smittsom hjernehinne­betennelse

I samarbeid med Rindal sanitetsforening kan skolehelsetjenesten i Rindal nå tilby gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle 10. klassingene i bygda. Vaksinen varer i ti år.

Publisert Sist oppdatert

Rindal sanitetsforening har bestemt seg for å betale for vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til de 10. klassingene som ønsker det, fra og med i år. Det setter Trine Lilleås og Berit Moan Møkkelgård i skolehelsetjenesten stor pris på.

Ber om svar fra alle - innen 22. januar

Helsestasjonen har sendt ut to skjema om vaksiner til alle 10.-klassingene. Det ene skjemaet omhandler vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, som er med i vaksinasjonsprogrammet, og det andre skjemaet omhandler det nye tilbudet om vaksine som beskytter mot smittsom hjernehinnebetennelse. De to vaksinene kan tas samtidig. 

Helsesykepleierne ber om at alle sender inn svar på om de ønsker vaksinene eller ikke, senest mandag 22. januar. De har ikke fått svar fra alle enda, og det er viktig at alle svarer, understreker de. Men vaksinasjon er selvsagt frivillig, dette er et tilbud som ungdommene får. 

Etter ønske fra skolen er vaksinasjonsdagen er flyttet fram til 5. februar.

Last ned HelsaMi

De foreldrene som allerede har lasta ned appen HelsaMi, og har lagt til barna sine der, skal ha fått mulighet til å svare digitalt. Helsesykepleierne oppfordrer alle til å laste ned appen, slik at man får tilgang til barnas helseopplysninger der. Det letter arbeidet for helsestajonen, nå som de har tatt i bruk Helseplattformen. I appen kan man også skrive inn en kommentar, hvis barnet for eksempel er allergisk, eller veldig redd for sprøyter, eller at man ønsker den andre vaksinen samtidig.

Dessverre får man ikke opp tilbudet om vaksine i appen dersom man laster det ned etter at tilbudet ble sendt ut, men alle har fått samtykkeskjema på papir i tillegg.

HelsaMi-appen vil nok alle få bruk for før eller senere uansett. Den inneholder alt av helseinformasjon, foreløpig med unntak av den informasjonen som fastlegen har (planen er som kjent at fastlegene skal komme med i Helesplattformen etter hvert). I appen får man full oversikt over timer på helsestasjonen, på sykehuset mm. Dersom helsestasjonen for eksempel må flytte en time, så kommer det automatisk opp i appen, og helsestasjonen sparer seg for en del SMS'er og telefoner. 

Ungdom som har fylt 16 år må eventuelt gi foreldrene tillatelse til full tilgang til helseoppplysningene deres i HelsaMi. Ungdommene kan også ta i bruk appen selv hvis de ønsker det.

Rindal sanitetsforening har gått ut med en anbefaling til medlemmene om å laste ned appen og registrere seg som bruker. Det betyr ikke nødvendigvis at man må begynne å bruke appen, men at man har den klar den dagen man trenger den. 

Håper at flest mulig tar imot tilbudet

Det har vært tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse i videregående skole før. I en periode var det tilbud om gratis vaksine ved Surnadal vgs., da sanitetsforeninga i Surnadal betalte for det, og da var det mange som tok vaksinen. Da tilbudet om gratis vaksine falt bort, så man måtte betale for vaksinen selv, ble det naturlig nok færre som tok vaksinen. Trine Lilleås påpeker at det er forståelig at enkelte ikke prioriterer å bruke penger på dette, og nettopp derfor er de svært takknemlig for at de ungdommene som ønsker det får muligheten nå.

Sammen med kommuneoverlege Mari Vold har de jobba for å få til et tilbud gratis vaksinering mot hjernehinnebetennelse, og en best mulig vaksine. Rindal sanitetsforening tok kontakt med helsestasjonen sist høst, etter å ha sett et oppslag fra Folkehelseinstituttet om at vaksinen nå er anbefalt fra 16 år, og at den varer i 10 år. Tidligere var det kun tilbud om en vaksine som varte i 5 år. Sanitetsforeninga tilbød seg å betale for den nye vaksinen for alle 10.-klassingene i kommunen.

– Det er viktig for oss å vise at vi bryr oss om barn og ungdom også, ikke bare de gamle, sier Solveig Fosseide, som er leder i Rindal sanitetsforening.

Hun forteller at vaksinen mot hjernehinnebetennelse var på trappene for noen år siden, men så kom korona-pandemien, og da ble planen lagt bort ei stund. Da måtte man heller fokusere på vaksinering mot korona. Men nå synes de at tiden er inne for å sette fokus på smittsom hjernehinnebetennelse igjen. Senest i desember så de avisoppslag om at det var påvist et tilfelle av sykdommen ikke så langt unna. I forbindelse med det ble det også oppfordra til vaksinering.

– Vi håper at flest mulig tar imot tilbudet, sier Solveig Fosseide.

Dette er jo en kostnad for sanitetsforeninga, men det er enklere å prioritere når vaksinen gir beskyttelse i 10 år, sier hun. Da får man beskyttelse i den mest sårbare tida, i russetida, på leirer og festivaler, ved skolegang og studier i utlandet, i førstegangstjenesten osv.

Ingen garanti, men best mulig beskyttelse

Berit Moan Møkkelgård skyter inn at det finnes flere typer av smittsom hjernehinnebetennelse, men at denne vaksinen beskytter mot den typen som er mest vanlig i Norge. Når ungdom reiser på utveksling eller studier i utlandet er det vanlig at det er krav om bestemte vaksiner. USA har foreløpig ikke godkjent akkurat denne vaksinen, men det jobbes med å få den godkjent der også, sier hun. 

Hun legger til at det finnes også andre type vaksine, som beskytter mot andre typer hjernehinnebetennelse. Dersom man skal reise utenlands så kan det være greit å undersøke om det er lurt å ta vaksine mot flere typer av sykdommen.

Solveig Fosseide understreker at vaksinen som 10.-klasingene nå får tilbud om ikke er en garanti for å ikke få smittsom hjernehinnebetennelse, men den gir den beste beskyttelsen man kan få.

Viktige vaksiner

Hun påpeker at man har sett hvor viktig vaksine har vært gjennom mange år. Vaksiner mot tuberkulose, kopper osv. har forhindret mye lidelse. De siste åra har det kommet tall som viser at HPV-vaksinen mot livmorhalskreft har virket. HPV-vaksinen ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med nærmere 40 prosent de siste 50 årene, ifølge Kreftregisteret. Fra høsten 2018 får også gutter tilbud om HPV-vaksine, i og med av viruset HPV ikke bare øker risikoen livmorhalskreft, med også flere andre kreftformer.

Oppfrisking hvert 10. år

Mens vi er inne på temaet vaksinering, så kan det også nevnes at den siste spøyta mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt som er en del av vaksinasjonsprogrammet, blitt tilbudt i 10. klasse. Etter det er det anbefalt å ta denne vaksinen på nytt hvert tiende år. Dette er nok ikke alle klar over. Ellers er det forskjellige anbefalinger for vaksiner for opphold i ulike land, så det er lurt å sjekke anbefalingene hvis man planlegger å reise utenlands.

I voksen alder må man betale for vaksinen selv, og da er det fastlegen man tar kontakt med.

Skoleelever laget fastelavnsris

Solveig Fosseide forteller at hun og flere fra Rindal sanitetsforening var innom 7. trinn ved Rindal skole tirsdag denne uka, i en dobbelttime i kunst og håndverk. De skulle lære elevene å lage fastelavnshjerter og fastelavnsris. Det kan du lese om her

Hun forteller at elevene var veldig ivrige. Sanitetsdamene hadde med over 50 ris, men det ble alt for lite. Neste år må de nok ta en tur til skolen igjen, med enda flere ris. 

Elevene fikk vite at fastelavnsrisene som de hjalp til med å lage skal selges til inntekt for sanitetsforeninga, som bruker pengene blant annet på vaksine som de selv kan få når de kommer i 10. trinn. 

Elevene fikk også høre litt om hva sanitetsforeninga ellers driver med. De gir blant annet en del penger til helserelatert forskning hvert år, og forskning er veldig viktig. Det er der framtida ligger, uten forsking kommer vi ikke videre, sier Solveig Fosseide. Hun påpeker også at arbeid for kvinnehelse og forskning på kvinnehelse er et utrolig bredt spekter. Det kommer ikke bare kvinner til gode, det berører alle.

Powered by Labrador CMS