Vedtok lokal utviklingsplan - "Rindal inn i framtida"

Vil gjøre folketalls­prognosene til skamme

Publisert Sist oppdatert

Ei av sakene på onsdagens kommunestyremøte i Rindal onsdag var utkastet til "Rindal inn i framtida - lokal utviklingsplan".

Kommunedirektørens innstilling var slik:

Kommunestyret vedtar det vedlagte utkastet til «Rindal inn i framtida - lokal utviklingsplan» og ber kommunedirektøren arbeide videre med gjennomføring av tiltaka. Det treårige samfunnsutviklingsprosjektet bør komme i gang fra starten av 2023. Formannskapet fungerer som styringsgruppe, og det må etter hvert også etableres formelle samarbeidsordninger med ulike eksterne aktører

Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu la fram saka for kommunestyret. Finansiering av prosjektet er ei utfordring, men kommunen har søkt Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler for gjennomføring av "Rindal inn i framtida". Svaret på søknaden kommer når statsbudsjettet legges fram i slutten av denne uka.

Rindal Sparebank og Lokalt Løft er også involvert i utviklingsprosjektet.

Arbeidet med "Rindal inn i framtida" starta høsten 2020. Bakgrunnen var ei ny befolkningsframskriving fra SSB som viste en betydelig befolkningsnedgang fram mot 2050.

I 2022 er prognosene fra SSB oppdatert med enda dårligere tall, faktisk en sannsynlig nedgang på så mye som 20 % fram til 2050.

To viktige spørsmål reiser seg:
• Er det mulig å gjøre prognosene til skamme?
• Kan bygda tilpasse seg på en god måte til ei framtid med færre innbyggere?

Ordfører Vibeke Langli sa at arbeidet som er gjort med plana er veldig bra, det har kommet mange konstruktive forsalg, med bred involvering av det som har deltatt i prosessen.

Det har vært jobba med finansiering av ei treårig prosjektstilling, og det håper ordføreren at man vil lykkes med.

– Vi vil gjøre prognosene til skamme, og det gjør vi gjennom Rindal inn i framtida, sa hun.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret vedtok på samme møte å stille seg bak den allerede innsendte søknaden om deltakelse i pilotordninga for bygdevekstavtaler sammen med Holtålen kommune. Dersom Rindal blir med i pilotordninga så kan dette knyttes sammen med "Rindal inn i framtida"

Powered by Labrador CMS