Vedtok å gå med i Helseplattformen

Tirsdag vedtok kommunestyret i Rindal å gå med i Helseplattformen, men tidspunktet for overgangen blir utsatt.

Publisert Sist oppdatert

Innføringsleder for Orkdalsregionen Line Raustein orienterte kommunestyret om arbeidet med Helseplattformen.

Saken ble lagt fram av assisterende kommunedirektør Sivert Dombu. Dette er et prinsippvedtak om å gå med i Helseplattformen. Aktuelle tidspunkt for produksjonssetting i Rindal er høsten 2022 eller høsten 2023. Dette er i tråd med regionrådets anbefaling, og tidspunktet må avklares nærmere i den innledende forprosjektfasen, som trolig kan starte i mai 2021.

Rindal kommune har mye å gjøre innenfor helsetjenestene nå, blant annet på grunn av at antall pasienter innenfor eldreomsorgen har økt.

Det er fortsatt en del usikkerhet rundt deltakelsen i Helseplattformen. Det ligger for eksempel an til at Orkland kommune kommer til å bruke litt mer tid før de går med, enn det som først var antatt. Også IKT Orkide vil bruke mer tid.

Rindal kommune er fri for forpliktelser fram til kontrakt signeres, og har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 13 måneder før produksjonssetting. Men det er likevel risiko forbundet med en så omfattende prosess som innføringen av Helseplattformen representerer.

– Vi tror det er lurt å bruke litt lenger tid, og vi tror det er lurt å gjennomføre dette sammen med andre kommuner, sa Dombu.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS