Kommunestyremøte i Rindal

Vedtok å opprette møtested for ungdom i Rindalshuset så fort som mulig

Onsdag skulle kommunestyret i Rindal ta stilling til spørsmålet om igangsetting av møtested for ungdom i Rindalshuset. Flere elever fra 9. trinn ved Rindal skole hadde møtt opp til behandlingen av saka i kommunestyret. Elevene på trinnet hadde et omfattende prosjekt med å lage ulike forslag til et slikt møtested forrige skoleår, og de fikk da anledning til å presentere sine forslag til kommunestyret.

Ordfører Vibeke Langli innleda med at formannskapet i høst har gitt klare signaler om at ungdommen nå må få et møtested, og at innsparingstiltakene som kommunen nå må gjøre på mange områder ikke skal gå ut over ungdommen. Ungdommen har venta på denne møteplassen lenge.

– Jeg mener at det skal være mulig å få til en møteplass for ungdom i Rindalshuset uavhengig av et nytt bygg. Dette er bakgrunnen for at saka kommer opp i dag, sa Langli.

Kommunedirektørens innstilling var slik:

Kommunestyret ber kommunedirektøren så snart som mulig etablere et møtested for ungdom i eksisterende bygningsmasse på Rindalshuset.

Utvidelse av lokalene i Rindalshuset utsettes inntil videre.

Eventuelle kostnader for etablering av møtestedet ut over allerede avsatte fondsmidler tas over drift og kommer som en budsjettregulering til kommunestyret.

Først på talerstolen var Bettina Røen Helgetun.

– Jeg har vært her oppe før og sagt at jeg synes dette haster. Frivilligsentralen skal også flyttes til Rindalshuset, og jeg har fått signal både fra Frivilligsentralen og fra Rindalshuset om at de er mer enn klare for å flytte sammen. Det vil de gjøre i eksisterende bygningsmasse. Dette mener de skal la seg gjøre med enkelt ombygging, rydding og omflytting, slik at alle funksjonene de nå har blir ivaretatt. Med dette vil personalressursene bli utnytta mye bedre. Vi får mye lenger åpningstid. Personalet vil være på plass når ungdommene kommer til ulike aktiviteter. Det vil påvirke arbeidsmiljøet positivt, og det vil bli en støtte for skolen, da leder på Frivilligsentralen har noen oppgaver på skolen, sa Helgetun.

Hun påpekte at dette vil medføre noe større kostnader enn det som er avsatt til møtested for ungdom, så teknisk må involveres for å få satt opp et budsjett og få oversikt over hva dette vil koste. Dette vil likevel bli en helt annen kostnad enn å bygge på. Hun sa videre at Rindal Senterparti og Rindal Høyre har gått sammen om å foreslå å oppheve prosessen om påbygg, for å få ro til å komme i orden i bygget slik det er nå. Så kan man kanskje se på muligheter for påbygg senere en gang.

– Nå er det viktig å få på plass alt, og se hvordan det vil fungere, og jeg håper inderlig at dette ikke vi forsinke møtested for ungdom. Disse to tingene henger jo veldig i hop. Jeg vil også oppfordre oss politikere til å bli med på dugnad i Rindalshuset, slik at det kanskje går enda fortere, og vi viser at dette er noe vi virkelig vil, sa Helgetun.

Åge Jonli (Ap) minnet om at bruken av Rindalshuset og aktiviteten der også har vært trekt fram i arbeidet med prosjektet Rindal inn i framtida, både av fastboende og av hytterindalinger.

Rindal Senterparti og Rindal Høyre la først fram et felles nytt forslag, og Rindal Arbeiderparti la fram et annet nytt forslag. Etter gruppemøter ble alle representantene i kommunestyret enige om å samordne disse to forslagene til et felles nytt forslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren så snart som mulig etablere et møtested for ungdom i eksisterende bygningsmasse på Rindalshuset.

Kommunestyret ber kommunedirektøren så snart som mulig flytte Rindal frivilligsentral inn i eksisterende bygningsmasse på Rindalshuset.

Eventuelle kostnader for etablering av møtested utover allerede avsatte fondsmidler tas over drift og kommer som en budsjettregulering til kommunestyret.

Kostnader ved flytting av Rindal Frivilligsentral utredes, og kommer som en egen sak til kommunestyret så snart som mulig, og helst til behandling før årsskiftet.

Tidligere vedtak angående påbygg på Rindalshuset, sak 19/21 og 35/21, skal evalueres etter samlokalisering er gjennomført.

Det nye forslaget ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS