To menn ved siden av hverandre, han ene holder et diplom
Johannes J. Vaag og Knut Hamre etter utført seremoni.

Fortjente hederstegn til Johannes J. Vaag

Publisert Sist oppdatert

På medlemsmøtet i Nordmøre forsvarsforening som ble holdt på Hammerstuene onsdag kveld orienterte generalsekretær i Norges forsvarsforening Knut Hamre om aktuelle saker. Han fremhevet den dystre situasjonen rundt om i verden, der han spesielt tok for seg situasjonen i Ukraina. Ellers ble mangeårige medlem i foreningen, Johannes J. Vaag, tildelt to høye utmerkelser.

En mann i dress snakker
Generalsekretæren i Norges forsvarsforening, Knut Hamre, orienterer om den noe dystre situasjonen rundt i verden.

Utdeling av Norges Reservistforbunds hederskrus

Som en ivrig utøver av militær idrett ble Vaag overrakt en hedersbevisning for å ha oppnådd NROF-kruset 40 ganger. Kruset utdeles av Norges Reservistforbund (NROF) og omfatter krav som må være oppnådd i en rekke forskjellige øvelser som skyting, infanteriløp, hinderløp m.m. Det er kun 2 andre i landet som har klart kravet til kruset hele 40 ganger. I sitt 86 år har han også i 2023 klart kravet til kruset for 41 gang. Det var leder i NROF Nordmøre, Jan Øyvind Kringstad, som overrakte hedersbevisningen.

En mann snakker til noen rundt et bord
Leder i Norges Reservistforbund (NROF) avd. Nordmøre, Jan Øyvind Kringstad, orienterer om Johannes sine bragder når det gjelder militær idrett.

Utdeling av Norges forsvarsforenings hederstegn

Generalsekretæren i Norges forsvarsforening, Knut Hamre, hadde også tatt turen til Surnadal denne kvelden og hadde med en annen utmerkelse til Johannes J. Vaag. Med i bagasjen hadde han med Norges forsvarsforenings hederstegn som han tildelte Vaag. I statuttene for denne høye utmerkelsen heter det at hederstegnet ble innstiftet for å kunne hedre kvinner og menn som har vist foreningen særlig interesse, eller som har ytet fremragende arbeide til fremme av dens formål.

I søknaden som var fremmet av styret i Nordmøre forsvarsforening heter det at Johannes J. Vaag har vært styremedlem og sekretær i lokalforeningen i hele 25 sammenhengende år og videre tjenestegjort i Heimevernet som befal i 50 år. Han har gjort seg særlig bemerket i militæridrett og aktivt vært skytter og tillitsvalgt i Det frivillige Skyttervesen (DFS). Som mangeårig formann for fylkeslaget i Møre og Romsdal av Nasjonalforeningen for folkehelsen, leder i pensjonistforeningen i Surnadal, politisk engasjement som ordfører og mangeårig medlem av kommunestyret i Surnadal har han utvist et stort samfunnsengasjement. Dette førte til at han fikk i 2003 tildelt Kongens fortjenestemedalje. På medlemsmøtet der mange av foreningens medlemmer var møtt opp ble hederstegnet utdelt under stående applaus.

To menn i dress, han ene leser fra ark og snakker
Johannes J. Vaag takker for hederstegnene.
Powered by Labrador CMS