ANNONSE:

Årsmøte i Rindal Næringsforum

Det kalles inn til årsmøte i Rindal Næringsforum 29.mai kl. 19.00 - 20.30.

Sted: Kjeller 3 venner

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer som skriver under protokoll sammen med styreleder.
4. Godkjenning av årsmelding
5. Regnskap og budsjett for 2023/2024
6. Godkjenning av handlingsplan
7. Valg av nytt styre og valgkomite
8. Valg av revisor
9. Innkomne forslag

Powered by Labrador CMS