Listetoppene i Surnadal MDG, Kjell Gunnar Polden og Kjell Johan Larsen, med MDGs Rasmus Hansson i midten.
Listetoppene i Surnadal MDG, Kjell Gunnar Polden og Kjell Johan Larsen, med MDGs Rasmus Hansson i midten.

Gjensynsglede og bærekraft da MDG-Hansson besøkte Pipelife

Publisert

Det er valgkamp, og i den forbindelse var stortingspolitiker og medlem av Næringskomiteen på Stortinget, Rasmus Hansson, innom Surnadal og de lokale MDG-Kjellene. Trollheimsporten møtte MDGs delegasjon på Pipelife, der fabrikkledelsen fortalte om bedriftens tiltak for en mer bærekraftig drift – og hvilke endringer myndighetene kan hjelpe med.

Surnadal MDG har en lang og variert liste foran årets kommunevalg, men akkumulert på topp er de to Kjellene Polden og Larsen. Som eneste listetopp i kommunen er nok Kjell Gunnar Polden den eneste som aktivt skyver sin nummer to, Kjell Larsen, foran seg. Mer om det om litt.

Før han ble valgt inn på Stortinget som MDGs første stortingsrepresentant i 2013, har Rasmus Hansson en variert og solid bakgrunn, som utdannet biolog og tolv år som daglig leder i WWF Norge før han altså ble valgt inn på «Tinget» (kilde: Wikipedia).

Pipelife, på sin side, står frem som en av de mest innovative og initiativrike bedriftene i norsk industri når det kommer til å omfavne Det grønne skiftet. Med stadig fokus på digitalisering, automatisering, klimaregnskap og bærekraftig logistikk og produksjon har rørprodusenten i en årrekke etterlyst endringsvilje fra premissettere for store, nasjonale infrastrukturprosjekter.

Det var derfor bare rett og rimelig at Kjell Larsen, mangeårig administrerende direktør for Pipelife Norge, og som avsluttet sitt yrkesliv som bærekraftsdirektør i bedriften, var med da stortingsrepresentant Hansson besøkte Syltbakken i Surnadal forrige uke.

HER kan du for øvrig lese todalen.no sin sak om MDGs besøk hos Ola Kvendset og etterpå Talgø kvelden før.

– Får jeg?

Hos Pipelife var det fabrikksjef Øystein Halle som tok vertsrollen for fabrikkbesøket. Han presenterte Pipelifes historie for Hansson og snakket også om hvilke prioriteringer og investeringer Pipelife har gjort for å ruste seg for fremtiden. Det vil si, Halle ble supplert av sin tidligere sjef Larsen rundt flere av temaene.

– Får jeg, smilte Larsen da Halle spurte om han ville si litt om historien selv.

Det falt Kjell Larsen svært naturlig å supplere fabrikksjef Halle da Pipelifes historie ble presentert for de besøkende.
Det falt Kjell Larsen svært naturlig å supplere fabrikksjef Øystein Halle da Pipelifes historie ble presentert for de besøkende.

Som en av de første norske industribedriftene, startet Pipelife å føre klimaregnskap allerede i 2010. På tross av det, opplever fabrikksjefen i Surnadal at plast tidvis er som skjellsord å regne.

– Plast på de rette stedene kan derimot være en del av løsningen. På grunn av levetiden har plastrør lavere CO2-avtrykk enn eksempelvis rør av støpjern, kobber, og betong, sier Halle.

– I tillegg kan materialet i rørene resirkuleres åtte ganger, så hvis man legger teoretisk levetid på 150 år til grunn så er det lang levetid vi snakker, supplerer Larsen.

Ønsker strengere krav

– Hvilken spesifikk endring i etterspørsel, med tanke på bærekraft og salget deres, er det dere ønsker, spør Hansson.

Svaret på det spørsmålet må nok forkortes en del for denne sakens lengde, men i sin rolle som bærekraftsdirektør i Pipelife, brukte Kjell Larsen mye av sin siste tid i arbeidslivet på å reise rundt og møte beslutningstakere som kan være med på dra lasset i riktig retning.

En stor utfordring for Pipelife, som i en årrekke har stått langt fram i køen for å levere mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger, er at det i de aller fleste tilfeller på anbudssiden koker ned til pris. For Det grønne skiftet koster penger, i hvert fall hvis man står forholdsvis alene om det.

Fabrikksjef Øystein Halle ledet en informativ omvisning inne i fabrikken.
Fabrikksjef Øystein Halle ledet en informativ omvisning inne i fabrikken.

– Vi må se miljøpolitikk i sammenheng med næringspolitikk, sier Halle og fortsetter:

– Vi har flere prosjekter på gang som går på blant annet resirkulering, og i tillegg ser vi på mulighetene for å produsere rør av bioplast. Vi har også levert Norges første fossilfrie rørsystem til Asker kommune. Men det koker dessverre alt for ofte ned til betalingsviljen i markedet.

Han får støtte av sin tidligere leder:

– Erna sa det i 2017: «Det grønne skiftet vil koste», og det er nettopp skiftet som koster. Vi ser i alt for stor grad at det er bedrifter som går i bresjen for dette skiftet som sitter igjen med kostnaden, sier Larsen.

– Mister troen på demokratiet om Kjell ikke velges

– Dere og andre bedrifter må si noe om premissene, for det er noe vi i Næringskomiteen lytter til. Det er nyttig for ordskiftet om bedrifter som bruker olje og gass til å produsere bærekraftige produkter kan heve stemmen, svarer Hanssor og fortsetter:

– Jeg sitter langt unna makten på Stortinget, men jeg kan stille spørsmål til næringsministeren som han må svare sant på. Som en «bestilling» til dere vil jeg be dere ta opp konkrete tiltak som vi kan løfte politisk, sier rikspolitikeren.

– Dere må ta opp konkrete tiltak som vi kan løfte politisk, var oppfordringen fra Rasmus Hansson til Pipelife og andre bedrifter som har gått i bresjen for grønn omstilling.
– Dere må ta opp konkrete tiltak som vi kan løfte politisk, var oppfordringen fra Rasmus Hansson til Pipelife og andre bedrifter som har gått i bresjen for grønn omstilling.

En som setter pris på både lokale og nasjonale partifeller er MDGs ordførerkandidat i Surnadal, Kjell Gunnar Polden.

– Jeg er egentlig motstander av rikspolitikere i lokalpolitikken, men dette er voksenopplæring, ikke valgkamp. Og så vil jeg trekke frem Kjell Johan. Det å drive en kommune er som å drive en bedrift, og da finnes omtrent ingen som har like god erfaring og kompetanse som Kjell.

– Han er en fantastisk person å spille ball med, så hvis han ikke blir stemt inn i kommunestyret etter valget mister jeg omtrent troen på demokratiet, smiler Polden.

Powered by Labrador CMS