Ei dame og en mann oppstilt for fotografering.
Dordi Lerum og Per Ivar Lied.

Innfører mobilforbod på alle vidaregåande skular

No blir det mobilforbod på alle dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal. Det vart vedtek på dagens møte i Kompetanse- og næringsutvalet, melder Møre og Romsdal Senterparti i ei pressemelding.

Det var Senterpartiet som fremja forslaget om mobilforbod, som vart samrøystes vedteke.

– Læraren skal igjen bli sjefen i klasserommet, ikkje mobilen! Over tid har mobilbruken i vidaregåande skule sklidd heilt ut, noko som går utover undervisninga og klassemiljøet. No gir vi lærarane verkemidla dei treng for å hindre uønska bruk av mobil, seier Dordi Boksasp Lerum.

Forslaget som vart fremja av Senterpartiet var å ta inn ei setning i skulereglementet om at «Som hovudregel skal det vere mobilforbod i alle undervisningstimar». 

– Vi er midt inne i ei russetid som for mange kan verke lite inkluderande, og vi veit at mykje ekskludering skjer også digitalt. Ved å ta mobilen ut av klasserommet legg vi også tilrette for å bygge relasjonar i det verkelege liv. Difor var vi også med på å støtte Krf sitt forslag om at skular og elevar skal samarbeide for å gjere russetida inkluderande og triveleg for alle, seier Per Ivar Lied.

Skulereglane skal ha si endelege handsaming på fylkestinget i juni.

Powered by Labrador CMS