LESERINNLEGG:

Dame med mikrofon foran en PC.
Janne M. R. Seljebø

Slik gjør vi fastlegekrisen mindre

For å øke kapasiteten hos fastlegene bør vi diskutere hvordan vi kan redusere den belastningen kroniske pasienter utgjør for fastlegeordningen. Det vil ikke bare frigjøre tid for fastlegene her på Nordmøre, det vil også gjøre folks hverdag bedre.

Typiske kvinnesykdommer starter ofte med diffuse symptomer som lett forveksles. Slapphet, nedstemthet, muskelsmerter eller kuldefølelse blir fort forklart med høst, alder eller «noe som går». Ofte stemmer det, men slike symptomer kan også skyldes kronisk sykdom som krever medisiner.

Mange føler seg mistenkeliggjort

Selv om stoffskiftesykdom lett påvises med en blodprøve, oppga hele én av fire av medlemmene i Stoffskifteforbundets siste store undersøkelse at det tok mer enn fem år å få påvist sykdommen og finne riktig medisin.

I møte med helsetjenesten opplever mange seg mistenkeliggjort og avfeid når de oppgir diffuse symptomer, og det kan ta lang tid å finne en behandlingsmetode som fungerer. I mellomtiden forverres og utvikler symptomene seg, og for noen utvikles følgesykdommer. Disse årene innebærer også mange legebesøk alle kunne vært spart for.

Fastleger er nøkkelen

Det er mange flinke fastleger, og for pasienter med diffuse symptomer er fastlegene helt avgjørende for å både oppdage og finne riktig behandling. Men, vi må gi fastlegene forutsetninger for å lykkes.

I dag står over 220.000 nordmenn uten fastlege. Noe av nøkkelen til å kunne diagnostisere diffuse symptomer, er å ha en lege som kjenner deg, og som kan følge deg over tid. Slik blir det ikke hvis man alltid møter en ny vikar, eller fastlegen har så mange pasienter og oppgaver at det ikke er tid til å forstå den enkelte pasient.

Behov for faglige retningslinjer

Flere av våre medlemmer har opplevd at det mangler gode nok rutiner for å teste for stoffskiftesykdom, og at legenes kunnskap varierer stort. Vi merker at det er stor interesse blant fastlegene for å lære mer, men at tiden ikke strekker til.

Helsedirektoratet har utarbeidet flere nasjonale faglige retningslinjer for å støtte fastlegene, med mål om å gi et likere behandlingstilbud uavhengig av hvilken lege pasientene møter. Slike retningslinjer finnes ikke for stoffskiftesykdommer, selv om de er blant de mest utbredte kroniske sykdommene i Norge, med over 244.000 som går på medisiner.

Debatten om fastlegekrisen handler mye om finansiering, rekrutteringstiltak og listelengder. Det er naturligvis viktig, men løsningen ligger også i å møte kroniske pasienter bedre.

Det er behov for flere fastleger, men samtidig vil det være klokt å redusere behovet for å måtte gå til dem.

Janne Merete Rimstad Seljebø, leder Stoffskifteforbundet Nordmøre lokallag

Powered by Labrador CMS