LESERINNLEGG:

Johan Ragnes
Johan Ragnes

Vi fortsetter med det varierte næringslivet i Surnadal

Hva lurer jeg på denne gang? Jo jeg tror skaperverket ble til her i Surnadal.

Publisert Sist oppdatert

Må bare beklage Rune og Merete at dere i Midtnorsk Olje, med tredje største omsetning i Surnadal, gjennom distribusjon av drivstoff ikke ble nevnt (i det forrige leserinnlegget til Johan, som du finner ved å trykke her, red. anm.).

Det samme gjelder dere, Tove og Lina ved Røv Mølle, en betydelig aktør når det gjelder mottak av korn fra Indre Nordmøre, samt levering av kraftfor, kunstgjødsel, silosyre og husdyrstrø på Nordmøre, deler av Romsdal og i Trøndelag.

Likeledes glemte jeg våre to lokale sagbruk, Bøfjorden Sag og Solem Sag som har spesialisert seg på levering av sklisikkert dekke til supplybåter, laftetømmer og nå miljøvennlig og bærekraftig trevirke gjennom bygging av driftsbygninger til landbruket.

Eiendom

Tror jeg vil starte med de store aktørene innenfor dette området, Alti, eid av LL Holding, Olav Thon Gruppen gjennom Amfi, styrt av 90 åringen med topplua uten topp og Norutbygg ved Ingvar Sæther, alle med sete i Surnadal.

Alle disse aktørene er etablert med et sterkt bidrag fra Lars Løset og moro var det da jeg leste Dagens Næringsliv, som viser at han er nummer 147 i Norge med høyest formue.

Det som kjennetegner disse er ikke at de beriker seg selv gjennom store hus, flotte biler osv. Drivkraften er nok å kunne skape noe, som igjen skaper arbeidsplasser over det ganske land. Ringvirkningene med inntekter til staten og kommunene er derfor store.

Nyheten i går om at Ove har halt i land en stor kontrakt, ved at Olav Thon Gruppen skal forvalte noen av de største butikksentrene i landet fra Surnadal var gledelig. Dette sikrer de 60 arbeidsplassene ytterligere, og som sikkert skaper nye arbeidsplasser.

Vi vet også at en kritisk fase i alle bedrifter er ved generasjonsskifte, og gledelig er det derfor at både i Alti og Norutbygg, har den yngre garde tatt over roret.

Men jeg er også trygg på at de «gamle gutta» er med å holde i roret, slik at skutene blir loset inn på riktig led.

Jordbruk og skogbruk

Surnadal er en av de største kommune i fylket når det gjelder jordbruk og den største på skogbruk. Surnadal er spesielt store på korn og husdyrhold. Ringvirkningene er store både når det gjelder bruk av lokale bedrifter ved innkjøp av landbruksutstyr, verkstedtjenester, transport, tømmerutskipning,

skogsentreprenører, regnskapstjenester osv. I en næring hvor mange gir seg pga. økonomi og generasjonsskifte, er det derfor gledelig at så mange bygger nye driftsbygninger og etablerer seg i samdrift, slik at arbeidsbelastning og fritid blir bedre.

Videre at økonomi gjennom mindre investeringsbehov, også blir vesentlig bedret. Rammebetingelsene for bransjen er ikke de beste, men jeg er sikker på at det i framtiden vil være en viktig næring for Surnadal.

Vi må også i denne sammenheng nevne elva vår, Surna, en av de beste lakseelvene i fylket og som eies av grunneierne langs elva.

I mange elver er fisket utleid til firmaer og velsituerte fiskere, noe som ikke er tilfelle i Surna. Med de prisene de operer med, er dette en elv for hvermannsen.

Handels og servicebedrifter

Til å være en kommune med knapt 6000 innbyggere har vi et rikt handels og servicetilbud.

Når det gjelder persontransport har min tidligere arbeidsplass, Surnadal Billag, og som er blitt til VY og har skiftet navn oftere enn jeg skifter bil, sitt sete i det gamle bilagsbygget. I tillegg har vi ei veletablert drosjenæring med mange løyver. Det er også etablert kjøreskole i kommunen.

På matvarefronten har vi de fire største aktørene Exstra (Coop), Rema 1000, Kiwi og Bunnpris. I tillegg har våre tre lokale nærbutikker i Todalen, Bæverfjord og Bøfjorden klart seg bra mot en stadig økende handelslekkasje. Det er svært positivt at disse også tilbyr drivstoff til kunder i nærmiljøet.

Det ser også ut til at butikkene i Alti senteret, Coopbygget og i miljøgata klarer seg bra mot en stadig økende netthandel. Alti senteret har i år fått et skikkelig løft gjennom en storstilt renovering, og alle lokaler er leid ut.

Vi har også veletablerte bedrifter innen arkitekttjenester, advokattjenester, og regnskapstjenester, frisørfaget, privatpraktiserende tannleger i tillegg til den offentlige tannhelsetjenesten osv.

På drivstoffronten har vi også de største aktørene, Yx, Esso og Circel K.

Vi har flere håndverksbedrifter innen elektro, rør og ventilasjon.

Reiseliv

Jeg starter med den største aktøren, Thon Hotell Vårsøg, som de siste årene har blitt oppgradert til å bli et Nordmøres flotteste hoteller, og med en smart løsning gjennom samarbeidet med kommunen. I samarbeidet betjener de tjenestene kulturhuset og hotellet har behov for.

Vi har også flere populære campingplasser hvor Brekkøya Camping er den største. Som opprinnelig Smølaværing, er det gledelig å se at så mange Smølaværinger har etablert seg fast ved campingen.

Det eneste jeg vil kritisere er at informasjontavla ved «Bjønnastøtta», innfallsporten til Surnadal fra Heim kommune ennå ikke kommet opp.

For at leserinnlegget igjen ikke skal bli for langt må jeg komme tilbake til bla. store entreprenørselskap, bank og forsikring, et rikt kultur og idrettsliv samt våre statlige og kommunale etater.