Ett år med korona

Rektor Jon Brønstad og undervisningsinspektør Mette Skjølsvold Aasen ved Rindal skole har møtt mange nye utfordringer i korona-året, men alt er ikke bare negativt.
Rektor Jon Brønstad og undervisningsinspektør Mette Skjølsvold Aasen ved Rindal skole har møtt mange nye utfordringer i korona-året, men alt er ikke bare negativt.

Tendens til økt motivasjon og skolelyst i Rindal

12. mars i fjor ble skolene i Norge stengt ned på grunn av korona-pandemien. Elevene kom tilbake til skolen i april og mai. Etter dette har Rindal skole vært åpen, og det har ikke vært registrert noen smittetilfeller i kommunen i året som har gått. På tross av mange nye utfordringer i skolehverdagen kan skoleledelsen også se noen positive endringer.

Publisert Sist oppdatert

– Den største endringen i hverdagen er at elevene ikke får ha samvær på tvers av trinnene, sier rektor Jon Brønstad.

Går glipp av viktig læring

Hvert enkelt trinn er nå en egen kohort. TTL-timer og valgfag må gjennomføres med avstand, så tilbudet blir ikke optimalt.

Skolen har også passet på at alle elevene får prøve seg ute i næringslivet minst en gang i løpet av skoletida. Det har ikke vært mulig det siste året, så der går man glipp av viktig læring.

Småskoletrinnet og mellomtrinnet har ikke lenger friminutt samtidig, for at det skal være god plass i skolegården og enklere å holde avstand.

Elevene setter mer pris på skolen

Koronarestriksjonene har gitt skolen mange utfordringer, men man kan også velge å se etter positive følger av pandemien. Da ser man at det er ikke bare ulemper med den nye skolehverdagen.

– Jeg tror at mange elever setter mer pris på samværet med hverandre. Etter nedstenginga, der alle satt hjemme og fulgte med på undervisning, og måtte være hjemme på kveldstid også, så har mange av elevene blitt redde for at det skal bli stengt igjen. Det har de også tatt opp i elevrådet, sier Brønstad.

Han tror at det var godt for de fleste å komme tilbake til skolen, og få bedre støtte og hjelp i skolearbeidet, og ha samvær med andre.

– Jeg tror at statusen for lærergjerningen har økt blant barna. De oppfatter at læreren gjør et viktig arbeid, og de vil gjerne være sammen med læreren. Læreren gjør en forskjell.

Brønstad tror også at skolelysten og motivasjonen har gått opp i løpet av det siste året.

– Vi sporet jo en viss glede i mars i fjor, da det ble gjort vedtak om at skolen blir stengt. Det var litt spredt jubel. Men signal tyder på at det gikk veldig fort over. Nå setter elevene pris på å få komme på skolen, og de er redde for at det blir stengt igjen.

Han har registrert undersøkelser som viser at det er tre prosent av befolkningen som synes at koronarestriksjonene er helt OK. Noen trives med å bare være hjemme, men for det store flertallet er selvsagt restriksjonene i større eller mindre grad en belastning.

Generelt mindre fravær

Elevfraværet har variert veldig i løpet av det siste året. Mange elever har nesten ikke fravær nå, de er sjelden syke, og drar ikke på lange ferieturer. Mye håndvask og det at man møter færre mennesker gjør at de fleste holder seg friskere, så gjennomsnittseleven er mer på skolen enn før.

Men det er også noen elever som er mer borte fra skolen enn før. Reglene er så tydelige på at man ikke skal dra på skolen når man er syk, og det er nok å være litt snufsete. Det rammer de som har lett for å bli syke.

Terskelen for å bli hjemme har muligens blitt lavere for de som ikke har lyst til å dra på skolen.

Tilstedeværelsen har økt hos de ansatte også. Det er mindre fritidsreiser og mindre jobbreiser. Nesten alt som arrangeres må er digitalt.

– Alle er stort sett på plass, sier Jon Brønstad, og legger til:

– Vi har kanskje vært ekstra heldige her i Rindal. Vi har ikke hatt noe smitte, og sykefraværet har vært lite over tid, i alle fall på vår enhet.

Et stort digitalt løft

Skolen har fått et digitalt løft gjennom korona-tida. Det gjelder alt fra myndighetene, til fylket, kommunene, den enkelte ansatte, elevene og familiene deres. Det ble plutselig mye mer bruk av IKT da man ble nødt til å begynne bare med digital undervisning. Det kom brått på, og skapte utfordringer både for de som måtte lage digital undervisning og for de som skulle følge den.

Etter juleferien drev ungdomsskolen på rødt nivå i et par uker.

– Først var elevene glade for at skolen ikke ble stengt, og så var de glade når det ikke var på rødt nivå lenger, sier Brønstad.

Nå er det ingen ekskursjoner for elevene, ingen byturer, ingen møter med andre klasser eller andre skoler, så skolen vil prøve å veie opp så godt de kan. Hvis vinteren blir lang, og elevene på ungdomstrinnet ønsker det, så kan det for eksempel bli aktuelt å ta en ekstra tur til alpinanlegget i Surnadal. Andre turer planlegges, men usikkerheten er stor.

Heldigvis ble leirskolen gjennomført i fjor, om enn noe forsinket. Det er også planen at det blir leirskole på 7. trinnet i år. Rindal har tildelt plass på Bjørnsund i uke 22, bekrefter Jon Brønstad.

NRK har vært på besøk hos Rindal skole og pratet med noen elever om "korona-året". Reportasjen ble vist på NRK Midtnytt torsdag kveld.

Powered by Labrador CMS