Jan Brødreskift, Bjarne Nordlund og Arnhild Foseide Fagerholt håper at mange vil stille opp og hjelpe til med å holde kirkegården ryddig og velstelt i sommer.
Jan Brødreskift, Bjarne Nordlund og Arnhild Foseide Fagerholt håper at mange vil stille opp og hjelpe til med å holde kirkegården ryddig og velstelt i sommer.

– Vi trenger en fast dugnadsgjeng

Våren er i anmarsj, og tradisjonen tro innkalles det til dugnader på kirkegårdene. Soknerådet håper på godt oppmøte på dugnadene, for å få alt ryddig og ordentlig til festdagene i mai. I år ser de seg også nødt til å be om hjelp fra frivillige gjennom sommeren, for å kunne klare å holde kirkegården velstelt.

Arnhild Foseide Fagerholt, som er leder av soknerådet, forteller Rindal sokn har et stramt budsjett å forholde seg til i år også. Det er rett og slett ikke nok ressurser til å ta unna alt forefallende arbeid, og da er dugnadsarbeid helt nødvendig for å få hjulene til å gå rundt.

– Vi er takknemlige for det ekstra tilskuddet vi fikk i år, men det rekker ikke så langt, så vi må ha hjelp av frivillige i tillegg, sier hun.

Rekker ikke alt med ei halv stilling

I Rindal er det ansatt en kirketjeneren i halv stilling. I perioder går alle arbeidstimene til kirketjeneren (og vel så det) med til gudstjenester og begravelser. Det er rett og slett umulig å rekke alt arbeidet innafor ei halv stilling, og da sier det seg selv at det er plenklipping og kantslått som må nedprioriteres.

– Det har hendt at det har kommet klager på at det ikke har vært helt i orden her. Men det er nedskjæringer over alt, og da må vi hjelpes ad. Alle vil jo at det skal være fint, sier Fagerholt.

Nå håper hun at de som er opptatt av at det skal være fint på kirkegården melder seg til å gjøre en liten innsats i løpet av sommeren. Hun håper på ei liste av frivillige som kan kontaktes ved behov.

Soknerådet ønsker seg en liten dugnadsgjeng som kan hjelpe til med plenklipping og annet forefallende arbeid. Bjarne Nordlund har sagt seg villig til å organisere dugnadsarbeidet. Nå håper de at flere vil melde seg, slik at hver enkelt kanskje kan ta ansvar et par uker i løpet av sommeren. Målet er å få satt opp 2-3 frivillige samtidig, slik at arbeidet blir trivelig og sosialt.

Folk i Rindal har alltid vært flinke til å møte opp på dugnad ved kirkene. Også en del vedlikehold av kirkebyggene har vært utført på dugnad. For et par år siden ble hele hovedkirka malt utvendig av frivillige, for å nevne noe.

– Det er alltid mye mer man kunne ha gjort, av vedlikehold også. Men nå ser vi at det er mest behov for hjelp med den daglige drifta, sier Nordlund.

Sosialt og trivelig

Han forteller at noen fra den tidligere faste dugnadsgjengen har vært med litt på plenklipping før, og noen har sagt seg villig til å være med på dugnad i sommer også. Men det er behov for flere, så det ikke blir så mye arbeid på hver, understreker Nordlund.

Arbeidet vil hovedsakelig være plenklipping, kantslått og tømming av søppeldunkene. Det er mest arbeid tidlig på sommeren. Da gror graset veldig fort, og veldig mange er innom for å plate på gravene i løpet av kort tid. Men det blir behov for folk gjennom hele sommeren.

Bjarne Nordlund forsikrer at alle frivillige vil få ordentlig opplæring, og man finner det utstyret man trenger ved kirkegården.

– Dette er trivelig arbeid. Det er sosialt, man ser resultatet av det man gjør, og det blir satt pris på. Det kan jo også kombineres med at man er her og ordner opp på sitt eget gravsted, sier Fagerholt.

Hun henstiller også til de som observerer søppel eller rot nå de ferdes på kirkegården, om å ta i et tak og rydde litt selv, i stedet for å forvente at noen andre skal gjøre det.

Kirketjener Jan Brødreskift skyter inn at folk i Rindal jevnt over er flinke til å rydde opp etter seg på kirkegården, men det er sikkert fortsatt forbedringspotensiale.

Den som har lyst til å bidra for å holde kirkegårdene fine i sommer kan kontakte soknerådsleder Arnhild Foseide Fagerholt på sms: 48159206 eller e-post Fagerholta@gmail.com.

Raking ute og vasking inne

Onsdag 11. mai er det planlagt kirkegårdsdugnad ved Rindal kirke. Det er håp om at det meste av snøen forsvinner til da. I tillegg til kirkegårdsarbeidet blir det også dugnad på vasking inne i kirka denne kvelden. Soknerådet vil gjerne ha det rent og fint til konfirmasjonen, og håper at mange stiller opp på det også. Det blir kaffe og enkel servering, som vanlig.

Kirkegårdsdugnad ved Øvre Rindal kapell er planlagt til torsdag 12. mai, men der er det såpass mye snø enda at det er mulig at dugnaden kan bli utsatt.

Powered by Labrador CMS