Anne Norli blir daglig leder for iTrollheimen

Romund Aune, Anne Norli og Gøran Bolme.

– Vi har hårete mål og store ambisjoner

Onsdag avslørte iTrollheimen at Gøran Bolme gir fra seg rollen som daglig leder til Anne Norli ved årsskiftet. Bedriften har flere bein å stå på, og nå satser de stort på dem alle.

Publisert Sist oppdatert

Romund Aune, som er styreleder i iTrollheimen, forteller at Anne Norli er ansatt i bedriften fra 1. januar, som en del av økt satsing i bedriften og en offensiv markedsplan. Hun blir daglig leder.

Primus motor og nåværende daglig leder Gøran Bolme skal gå over til å jobbe enda mer med det han er aller best på, som bedriftsutvikling og naturforvaltning.

– Det er ingen dramatikk i dette, for det skjer på Gørans eget initiativ, sier Romund Aune.

Gleder seg til å prøve noe helt nytt

Anne Norli har vært ansatt i Rindal Sparebank i over 20 år. I banken er hun rådgiver og leder for kundeservice. Nå gleder hun seg til å prøve noe helt nytt.

– Min sterkeste side er vel økonomi og administrasjon. Det er jo mange andre kreative hoder her, som kan ta den delen av arbeidet, smiler hun.

– Jeg føler at dette var en viktig puslespillbrikke som fant på plass i bedriften, og 2023 kan bli vårt første "normale driftsår", sier Gøran Bolme, og forklarer:

– Vi har egentlig vært i en etablerings- og utviklingsfase i sju år, og har ikke hatt et vanlig driftsår enda. Men i løpet av 2022 er vi egentlig ferdig med de store prosjektene vi har arbeidet med lenge, ikke minst "Home of the Trolls".

Tenkte at dette kan bli noe stort

Anne Norli forteller at hun var med på en idemyldring for iTrollheimen helt i oppstartsfasen for 7 år siden. Allerede den gangen tenkte hun at dette kunne bli noe stort, som hun hadde lyst til å være med på hvis muligheten skulle by seg. Når hun ser på utviklingen i bedriften siden den gangen har hun om mulig fått enda mer lyst til å være med.

– Det å være med å bygge opp ei bedrift i Rindal er veldig positivt. Akkurat nå er det mye negativitet rundt oss, både med kommuneøkonomi og det som skjer i verden. Noen bedrifter sitter kanskje på gjerdet nå, men her er det stikk motsatt, sier hun.

– Det trengs at man bretter opp ermene litt ekstra akkurat nå, skyter styrelederen inn.

Han påpeker at iTrollheimen er ei helt annerledes bedrift enn noe annet i dalføret, og det er tydelig positivt at noen kommer med nye ideer og forandringer innenfor det lokale næringslivet.

Vil ha Rindal inn i framtida

iTrollheimen er mer opptatt av å gi et signal om optimisme, at de ikke lar seg stoppe av det som skjer ellers i verden.

– Kommunen har et mål med "Rindal inn i framtida", om å gjøre folketallsprognosene til skamme. Vi i iTrollheimen vil også ha Rindal inn i framtida, og vi tenker gjerne stort og langt framover. Vi har ganske hårete mål og store ambisjoner, sier Gøran Bolme.

iTrollheimen har vokst fra en til tre fulltidsansatte, og med Anne Norli med på laget blir fire etter nyttår. Åse Børset og Anne Forsberg Røen jobber også i bedriften, mens Knut Ole Laksøyen, som tidligere var deltidsansatt, fortsatt blir med i en "frilans"-rolle.

Da det ble bestemt at Norli skulle ansettes var det naturlig for Gøran Bolme å be henne om å ta over rollen som daglig leder. Selv gleder seg veldig til å bli noe annet enn daglig leder, forteller han. Han ser fram til å jobbe mer med det han kan, og mindre med det han, etter eget utsagn, ikke kan.

Anne Norli forteller at hun er innstilt på å være med på ulike arbeidsoppgaver der det trengs, og at hun vil jobbe mer strukturert med salg framover.

Gøran Bolme skal arbeide mer med bedriftsutvikling, og ikke minst videreutvikle arbeidet innen naturforvaltning. Han forteller at bedriften har tre satsingsområder, som alle henger sammen. Det er opplevelser, "Home of the trolls" og naturforvaltning.

Har tre bein å stå på - og alle skal vokse

Etterspørselen etter opplevelser har vært økende de siste åra, noe iTrollheimen også nyter godt av. De tilbyr blant annet blåturer og bedriftssamlinger på Trollheimetunet. Der har de nå fått på plass et skikkelig kjøkken, og har utvida kapasiteten til 100 gjester. På dette området har iTrollheimen ambisjoner om i alle fall å bli en regional aktør, i første omgang.

For å få et helhetlig opplevelsestilbud jobber bedriften også med flere muligheter for overnatting. I dag har de bare Trollhøtta til utleie, så overnattingsmulighetene er svært begrenset.

Romund Aune påpeker at det er fint at bedriften kan utnytte nærheten til Trollheimen. De er med å bygge innfallsporten i Helgetunmarka, som har kommet i stand gjennom godt samarbeid mellom mange aktører, som iTrollheimen og hyttenæringa, verneområdeforvaltninga, turstigruppa i Rindal IL, grunneierne og kommunen.

– Vi vil fortsette med både lokalt og regionalt samarbeid, og utvikle det videre, sier Aune.

Det er viktig at alle spiller på lag, det er bra for alle parter. mener han. iTrollheimen er et rindalsprosjekt, og bedriften er avhengig av å ha med seg hele bygda i arbeidet sitt.

– Vi vet hvor trollet bor!

Prosjektet med trolla i Trollheimen, "Home of the Trolls", er ei internasjonal satsing, sier Gøran Bolme. Ambisjonen er intet mindre enn å "ta trollet".

– Nissen bor i Rovaniemi i Finnland, og vi vet hvor trollet bor, slår han fast.

– Dette jobber vi ganske tungt med, og det kommer flere drypp etter jul, lover han.

Ambisjonene har altså forandret seg mye siden oppstarten, da bedriftens aller første mål var å "ikke gå konkurs til påske". Måla er mer langsiktige nå, smiler Gøran Bolme.

"Home of the trolls" har blitt godt mottatt, forteller han. Nylig har de vært på boklanserings-turne Trollheimen rundt, og julesalget står for døra. Etter lanseringa av prosjektet har iTrollheimen fått flere forespørsler fra reiselivsskoler, også i andre deler av landet, om å ta inn reiselivselever i jobbpraksis, så prosjektet har tydelig blitt lagt merke til.

Åse Børset og Gøran Bolme med "Home of the trolls".

Vil utvide fagmiljøet for naturforvaltning

Gøran Bolme har også mål om å kartlegge markedet for tjenester innen naturforvaltning, som er hans eget fagfelt. Verneområdeforvalteren for Trollheimen har også base i Rindal, og det er med på å gi grunnlagt for et enda større og bedre fagmiljø. iTrollheimen har allerede et godt samarbeid med en nasjonal aktør på dette feltet, Miljøfaglig Utredning på Tingvoll.

iTrollheimen har jobba en del med naturforvaltningsprosjekter gjennom åra, og her er det et enda større potensiale, mener Bolme.

Fortsetter med dialektplakater

I tillegg til alt dette går salget av dialektplakater sin vante gang, og der er det høysesong inn mot jul.

Powered by Labrador CMS