Foredragsholdere og vertskap.
Dagens foredragsholdere og vertskap. Fra venstre Atle Norli, Surnadal transport. Videre Magne Løfaldli, Mette Sæter Ormset og Birger Johnsen fra Innveno AS

Bærekraft er den nye normalen

Publisert

Bærekraft for et bedre miljø

SUNS, Vindel, SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre og Innveno AS  har gått sammen om å lage et program, "Bærekraft for et bedre miljø" for små og mellomstore bedrifter  på Nordmøre, som gir innsikt i hva som ligger bak begreper som bærekraft, klimaregnskap, EU taksonomi, åpenhetsloven, m.m.
De tilbyr også bistand til hvordan bedrifter skal forholde seg til eksisterende og kommende krav.  Samme introduksjon ble uken før holdt i Sunndal. 

Mandag var representanter fra blant andre Rindalshytter, Sparebank 1 Nordmøre, Økonomitjenester, Datasenteret, Amfi Kreativ, KIAS, Biomarine og  Takstmann deltagere på et introduksjonsseminar i regi av Innveno AS på Røtet i Surnadal. 

Et utvalg av deltagerene på introduksjonseminaret.

Daglig leder i Innveno AS, Birger Johnsen, åpnet seminaret for de vel 15 fremmøtte. 

- Det er ikke så mange bedrifter som er pålagt bærekraftrapportering pr i dag, men det kommer som en flodbølge, innleder Birger Johnsen. 

Det grønne skiftet

Magne Løfaldli fra Innveno startet med å  beskrive kompleksiteten og utfordringene vi står overfor i hverdagen i verden i dag. 
Han gikk deretter over til å foredra om viktigheten av det grønne skiftet, reduserte utslipps- og avfallsmengder og overgang til sirkulær økonomi. 

- Norges største utslippskilde er transportsektoren, sier Magne Løfaldli.

Foredragsholder forklarer klimaregnskap
Magne Løfaldli forklarer kliimaregnskap for engasjerte tilhørere hos Innveno på Røtet

Løfaldli gikk videre gjennom blant annet hvorfor det er viktig med bærekraftrapportering, viktige definisjoner som CO2 ekvivalent, EU sin taksonomi og videre hva som forventes av små- og mellomstore bedrifter fremover i forhold til klimaregnskap og dokumentasjon. 

- Etter mitt syn skjedde det noe veldig positivt 24 juli i år. Da gikk næringsministeren ut og sa at fra 1.januar 2024, når det gjelder offentlige innkjøp som har betydning for klima og miljø,  så skal bærekraft vektlegges med minimum 30%, sier Magne Løfaldli videre. 

- Da må dette kunne dokumenteres med en tallverdi.

Foredragsholder
Atle Norli fra Surnadal Transport orienterer om deres innføring av klimaregnskap og bærekraftrapportering


Surnadal Transport

Atle Norli fra Surnadal Transport gikk deretter blant annet igjennom hva de som bedrift har gjort for å tilnærme seg eksisterende og kommende forventninger og krav til bærekraftrapportering, dokumentasjon  og klimaregnskap.

- Det kommer et krav om et revisorgodkjent årsregnskap på bærekraft i 2026. Det vil vi være ganske langt fremme i skoa på allerede neste år, sier Atle Norli innledningsvis. 

- Vi får allerede miljøkrav fra kundene våre, og kundene til kundene. Så her må vi være i forkant av kravene, slik at vi kan tilby miljøvennlige tjenester, fortsetter Norli.

Atle Norli viser et eksempel på en miljørapport.

Videre har Surnadal Transport i sin strategigjennomgang satt en ny 3-5 års plan hvor bærekraft er veldig viktig.  De har også satt opp mål for miljø- og bærekrafts rapportering. 

- Vi skal måle vårt totale avtrykk, inkludert CO2 avtrykk på transportproduksjon.

Norli viste videre eksempler på kundetilpassede miljørapporter som Surnadal Transport har utarbeidet. 

Norli viser avslutningsvis til at vi nok ser bare starten på utviklingen innen transportnæringen. Det vil fortsatt bli store forandringer de neste 3-5 årene. Endringene på storbil har skjedd mye raskere enn på personbil og vil fortsette, og da må vi ha nok kraft og ladeinfrastruktur tilgjengelige til store elektrisk drevne kjøretøy.

Mette Sæther Ormset viser planlagte samlinger og workshops

Videre planer for programmet

Programmet vil videre tilby workshops og seminarer med oppstart i februar til oktober i 2024. Da vil det være fokus på å sette seg ned å løse utfordringer i felleskap.
Mette Sæther Ormset informerte også om Næringshageprogrammet, som er en videreutvikling av Næringshagen for Indre Nordmøre. 

 

Powered by Labrador CMS