Styreleder i IL Søya, Lars Inge Kvande får til slutt støtte til bygging av garasje på Vang

Fikk støtte til slutt

Publisert

Etter mange runder frem og tilbake i forskjellige instanser, stemte kommunestyret på kommunestyremøtet den 31. mars til slutt for å tildele IL Søya støtte på 80.000 kroner til bygging av garasje/lager ved Vang skiarena. Kommunestyret stemte dermed mot det som har vært en enstemmig innstilling to ganger i formannskapet. For ordens skyld har kommunedirektørens innstilling vært å innvilge søknaden.

Formannskapet har ved begge tidligere anledninger uttrykt sin støtte til både tiltaket og aktiviteten, men har med bakgrunn i statuttene som formannskapet forvalter næringsfondet etter til slutt enstemmig stemt mot søknaden for å ikke skape fremtidig presedens for støtte til bygg. I lys av tidligere behandling, ble formannskapet på dagens kommunestyremøte erklært inhabile.

Etter en runde med varabytter som får oppkjøringskamper i fotballen til å blekne, kunne et nysatt kommunestyre med Ingebrigt G. Moen (SP) som setteordfører og Annett Ranes (AP) som settevaraordfører ta opp saken i kommunestyret. For anledningen var også Gunhild Eidsli vikarierende kommunedirektør for en ferierende Knut Haugen.

Ragnar Halle (SP) gikk opp til talerstolen og uttrykte sin støtte til kommunedirektørens innstilling om å innvilge støtte.

Annett Ranes (AP) repliserte med å uttrykke støtte til formannskapets innstilling om å ikke innvilge støtten.
– Et enstemmig formannskap, som har forholdt seg til statuttene knyttet til næringsfondet, har to ganger stemt mot dette. Jeg finner det vanskelig å gå mot da, og støtter derfor formannskapets innstilling.

Ragnar Halle tok talerstolen igjen og mente at Søya hadde gode argumenter i sin sak. Blant annet har det tidligere vært gitt fra næringsfondet til bygging av ridehall og ishockeybane, i tillegg til at det jobbes med realisering av fotballhall. Halle håpte med det at flere stemte for å støtte kommunedirektørens innstilling.

Nils Petter Tonning (FrP) var neste taler. Han var også uenig i formannskapets innstilling, og mente at midlene burde bli tildelt.
– Vi kan ikke si nei her bare fordi det kan komme en sak senere.

Settestyret med Gunhild Eidsli, Ingebrigt G. Moen og Annett Ranes behandlet saken

Bente Mosbakk (vara AP) gikk opp og ga sin støtte til Annett Ranes.
– Saken har gått så mange ganger frem og tilbake. Det er vanskelig å avgjøre, men jeg støtter Annetts forslag om å ikke gå imot to enstemmige innstillinger, sa Mosbakk og satte samtidig spørsmålstegn ved habiliteten til saksbehandlingen.

Habilitet preget saken, noe også Gunhild Eidsli kommenterte.
– Dette er jo en prinsippsak. Hvis kommunestyret ønsker en ny og uavhengig vurdering må det benyttes en settekommunedirektør, sa Eidsli.

Lars Polden (vara SP) gikk så opp på talerstolen.
– Det er en stund siden sist jeg sto her. Næringsfondet var jo for rene næringssaker. Etter å ha satt meg nærmere inn i saken har jeg gjort en svingning her og nå. Det er frivillighetens år, og jeg finner ingen gode steder frivilligheten kan søke om midler. Kanskje bør noe av næringsfondet settes av til denne type saker. Jeg synes derfor det er riktig å støtte Søya i denne saken, selv om vedtaket vil gå imot prinsippene som næringsfondet skal styre etter.

Annett Ranes gikk opp igjen.
– Vi må vite hva vi vil bruke næringsfondet til, og ikke bare fordi det er frivillighetens år. Det er noe formannskapet må vurdere og eventuelt ta opp som budsjettsak ved en senere anledning. Men som nevnt vil jeg støtte formannskapets innstilling for å unngå presedens, og fremmet med det forslag i kommunestyret.

Ragnar Halle fremmet kommunedirektørens innstilling.

Med det gikk saken til votering, der kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer. Det betyr altså at kommunestyret innvilger IL Søyas søknad om støtte på 80.000 kroner til bygging av garasje/lager på Vang.

For ordens skyld: Lars Inge Kvande (gruppeleder SP) har i sin rolle som styreleder i IL Søya ført saken på vegne av Søya og ble således erklært inhabil.

Powered by Labrador CMS