ANNONSE:

Årsmøte for Furuhaugmarka veglag

Sted: Bolme Pensjonat

Tid: Onsdag 19. april kl. 19:30

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to til å skrive under møteprotokoll
  4. Årsmelding fra styret
  5. Regnskap 2022
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2023
  8. Valg av styre, revisorer og valgkomite

Saker som ønskes behandlet under sak 6 må være innsendt til styret senest onsdag 12. april på e-post til helga.furuhaug@hotmail.com.

Enkel servering!

Velkommen.

Styret Furuhaugmarka Veglag

Powered by Labrador CMS