Det jobbes fortsatt for videre drift ved Nybø

Tre damer foran en butikk.
Merete Børset, Grete Elshaug og Mildrid Kattem Aune håper og tror at det blir hybridbutikk på Nybø.

– Vi har trua!

Coop Nordvest jobber fortsatt med å finne en løsning for å få til lønnsom drift ved Coop Marked Nybø på Rindalsskogen. Rindal kommune er i god dialog med Coop Nordvest om dette, og det er godt håp om at det blir ombygging til hybridbutikk, så det er viktig at folk fortsetter å handle på Nybø.

Publisert Sist oppdatert

På nyåret kjørte butikksjef Merete Børset ut og la brev i postkassene til alle husstander på Rindalsskogen/i øverbygda. Det sto det at hvis alle husstander i øverbygda handler for 400 kr mer pr mnd, så vil omsetningen komme opp på et akseptabelt nivå. Etter denne oppfordringen gikk omsetningen betydelig opp umiddelbart, forteller hun. 

Hun påpeker at det er mye å hente på å følge med på Coop Marked-tilbud. Denne uka er det kronemarked, og da er det mange varer som er billige. 

Velkommen innom!

Oppfordringen om å handle for 400 kr mer pr mnd på nærbutikken gjelder fortsatt. Det er vel overkommelig for de fleste som ser nytten av å ha en nærbutikk. Merete Børset understreker at hun selvsagt ikke forventer at alle i grenda skal ha hovedhandelen sin på Nybø, hun håper bare at enda flere vil komme innom litt oftere og handle litt mer. Her er alle hjertelig velkomne, om de skal handle stort eller smått. Og her er det virkelig slik at alle monner drar!

Coop Marked-butikken har gått med driftsunderskudd i flere år på rad, og det siste året har Coop Nordvest jobbet med å finne en franchisetaker som kan ta over drifta. Hanne Langaas hos Coop Nordvest sier at franchise er en annen driftsform som kan gi bedre levedyktighet for en slik nærbutikk. Noen interessenter har meldt seg, men det har ikke ført fram til en løsning, sier Langaas. 

Hybridbutikk eller nedleggelse

Nå har Coop Nordvest gitt opp å finne en francisetaker. Alternativene som står igjen at Coop fortsetter drifta av Nybø, og bygger om til hybridbutikk med utvidet åpningstid, eller at butikken blir nedlagt.

En hybridbutikk er delvis bemannet, med betjening til stede midt på dagen. Da sparer man utgifter på bemanning. En hybridbutikk videoovervåkes av en sentral som Coop har. Åpningstiden kan enten være fra kl 06 - 23, eller butikken kan være døgnåpen, utenom på søndager. Coop har en slik butikk på Krokstadøra, blant annet. Erfaring har vist at når en butikk bygges om til hybridbutikk så øker omsetningen betydelig.

Varierende omsetning

Det ble arrangert et åpnet informasjonsmøte om Nybø på Skogsletta i fjor sommer. Oppmøtet var over all forventing, men det spesielle var at omsetningen gikk betydelig ned etter det møtet. På andre plasser der slike møter har vært arrangert, så har omsetningen gått opp etterpå, i alle fall ei stund, sier ordføreren. Det er vanskelig å spekulere i hva som er grunnen til at omsetningen gikk ned etter møtet. Kanskje fikk folk et feilaktig inntrykk av at det var for sent å redde butikken, eller kanskje det ble for mye fokus på høye priser. Men nå har altså omsetningen tatt seg opp igjen, etter oppfordringen om å handle litt mer hver mnd.

Engasjert kommune

Da Rindal kommune ble gjort oppmerksomme på at Nybø var i fare for nedleggelse, engasjerte de seg umiddelbart, for å prøve å sikre fortsatt drift på Nybø. Ordfører Mildrid Kattem Aune, næringsrådgiver Grete Elshaug og prosjektleder Bygdevekst Håkon Fredriksen har alle jobbet med saken. De har hatt flere møter med Coop Nordvest gjennom hele prosessen. 

– Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid. Coop har hele tiden vist vilje til å finne en god og framtidsretta løsning, sier Grete Elshaug. 

Aune og Elshaug mener at nærbutikken er viktig for Rindal og lokalmiljøet, og at en døgnåpen hybridbutikk er løsningen. 

Nybø ligger ved fv 65, som har en stor døgntrafikk. En døgnåpen butikk vil kunne tiltrekke seg kunder som passerer utenom vanlige åpningstider. 

– Vi håper inderlig at dette ordner seg. Vi tror det hadde vært veldig bra med en døgnåpen hybridbutikk på Nybø, sier Aune og Elshaug

Godt samarbeid

Hanne Langås forteller at styret i Coop Nordvest skal ta opp saken i et møte i slutten av april. Det blir ikke tatt en avgjørelse om videre drift eller nedleggelse på det møtet, men styret vil få forelagt en innstilling fra ledergruppen i Coop Nordvest, om hva som må på plass for at Coop eventuelt skal kunne drive butikken videre. Coop Nordvest har dialog med Rindal kommune om å få på plass de nødvendige forutsetningene for videre drift. 

Den endelige avgjørelsen om videre drift eller nedleggelse blir tatt i løpet av våren eller tidlig på sommeren, sier Langaas. Hun legger til at Coop Nordvest ser på Rindal kommune som er god samarbeidspartner og støttespiller i dette arbeidet. Kommunen har vist veldig stort engasjement for at butikken skal drives videre.

– Det er veldig mye god energi og godt samarbeid med kommunen. Det setter vi veldig stor pris på. Målet vårt er fortsatt å få til videre drift av butikken, sier Langaas, og fortsetter:

– Vi må se på de mulighetene som finnes, og prøve å få alle puslespillbitene på plass, slik at vi forhåpentligvis kan sikre videre drift av butikken. Hvis vil ikke klarer å komme i mål, så må vi avvikle, men vi er fortsatt optimistiske med tanke på videre drift. Jeg vil poengtere at alle legger virkelig godviljen til, og alle gode krefter, for vi vil det samme. Det seg sjøl at det ikke er bærekraftig med store underskudd. Men vi håper å få økonomien på plass, og da har vi trua.

På spørsmål om hvorfor prisene er betydelig høyere på en Coop Marked-butikk enn på for eksempel Extra, svarer Langaas at det er mye som spiller inn, men først og fremst stordriftsfordeler og at små enheter har forholdsvis mye høyere kostnader knytta til betjening enn større butikker. 

Hun legger til at de blant annet har dialog med kommunen om man kan få til en eller flere tilleggstjenester som kan få flere til å stoppe ved butikken. Man må få på plass økonomien i det, for det er økonomi det til syvende og sist handler om, påpeker hun.

Utviklingsmuligheter

Mildrid Kattem Aune og Grete Elshaug sier at hvis Coop Nordvest bestemmer seg for å bygge om til hybridbutikk og drive videre, så kan kommunen være en samarbeidspart i utviklingstiltak. Kommunen kan ikke selv ta initiativ eller drive noe på området, men vil bidra med hjelp og støtte til nærmiljøtiltak om det trengs. Nybø har allerede en fin rasteplass og lekeplass, som kan utvikles videre. 

– Kanskje kunne man ha arrangert en slags torgdag eller annen aktivitet på området? Her kan flere engasjere seg om de har ideer til tiltak. Det er bra med liv og røre rundt grendasenteret, sier ordføreren, og fortsetter:

– Jeg har trua på døgnåpen butikk, slik at flere kommer til å stoppe der. Det vil bli den eneste hybridbutikken i dalføret. Jeg har trua på at det ordner seg, og oppfordrer til å bruke butikken. Det gjelder oss alle, avslutter Mildrid Kattem Aune.

Powered by Labrador CMS