Stort lokalt samarbeid skaper verdier av restmateriale:

Atle Norli (Surnadal Transport, f.v.), Georg Solem (Solem Sag), Magne Løfaldli (Innveno), Leif Magne Røen (Trollheimen barnekjelker og hagemøbler) og Olav Engelstad (Rewo). Foran til høyre ser vi produktet "Kloss". Magnus Bøklep (Bøfjorden Sag) er også med i prosjektet, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Lokale bedrifter samarbeider i ny, klimavennlig storsatsing

– Det er viktig å vise at norske restmaterialer kan bli flotte ting, sier designer Olav Engelstad.

Publisert

I august startet den Trondheimsbaserte designeren Olav Engelstad (26) selskapet Rewo – et klimafokusert designbyrå, som jobber med bedre utnyttelse av norsk tre. Selskapet designer nye produkter og løsninger fra industrielle restmaterialer.

Første serie av første produkt, «Kloss», er nå ferdig. De 12 eksemplarene er produsert av Leif Magne Røen og Trollheimen barnekjelker og hagemøbler, og er laget av avkapp fra to andre lokale bedrifter: Solem Sag og Bøfjorden Sag.

I tillegg er varene transportert av Surnadal Transport, mens samarbeidet kom i stand etter at de ulike bedriftene ble koblet sammen av Magne Løfaldli og Innveno. Dermed er det altså et ekstremt lokalt og kortreist samarbeid, som nå ser dagens lys.

Her er Rewos egen bildeserie av "Kloss", med bilder tatt av Håkon Karlsen (de fem første) og Yrjan Olsnes (de to siste):

Bilder av "Kloss" i bruk.
Bilder av "Kloss" i bruk.
Bilder av "Kloss" i bruk.
Bilder av "Kloss" i bruk.
Bilder av "Kloss" i bruk.
Bilder av "Kloss" i bruk.
Bilder av "Kloss" i bruk.

Et prakteksempel på sirkulærøkonomi

Løfaldli er også nestleder i styret i Rewo, som er en forkortelse for Redesign wastewood. Han mener at designer Engelstads måte å tenke gjenbruk av materialer, i denne sammenhengen avkapp fra laftefuru, er et prakteksempel på sirkulærøkonomi.

– Dette faller rett inn under sirkulærøkonomi, som både norske og europeiske myndigheter ønsker en sterkere satsing på. Det handler om å få til verdier at det som for noen kan være avfall, men som andre kan ha nytte av, sier han, og legger til:

– Rewo er ikke stort per i dag, men det er de små skrittene og den riktige tankegangen, som sammen skaper forandringer. Her er det snakk om norsk råvare, norsk design, norsk produksjon og norsk transport.

Når det gjelder å produsere søppel og avfall er Norge, målt i antall kilo per innbygger, nummer to i verden, bare bak Danmark.

– Jeg synes det er en ubehagelig sølvplass å ha, og ved å tenke sirkulærøkonomi og gå fra bruk og kast til gjenbruk, kan vi gjøre noe med det, sier Løfaldli.

Han forteller at FNs bærekraftmål er og blir viktige for alle som driver med utviklingsarbeid, som Innveno.

Løfaldli legger også vekt på at man gjennom dette ferske samarbeidet skaper korte, effektive verdikjeder.

– På mange produkter har vi i dag altfor lang verdikjede. Det er så mange ledd som tar ut økonomiske verdier underveis, at det blir fryktelig dyrt for kundene. I dette tilfellet er det bærekraft og en kort verdikjeder, sier han, og fortsetter resonnementet:

– Georg Solem og Magnus Bøklep, ved henholdsvis Solem Sag og Bøfjorden Sag, får lokalt tømmer, og foredler dette. Avkapper de får, transporteres noen få kilometer, til Leif Magne Røen her på Trøknaholten. Han produserer helt nye produkter av det, før Atle Norli og Surnadal Transport står for videredistribusjon til kunde – med et distribusjonsnett som strekker seg over store deler av Skandinavia.

– Det gir kort avstand fra furuskogen oppe i lia her, til kunde, uansett hvor i Skandinavia de befinner seg.

Magne Løfaldli (f.v.), Olav Engelstad og Leif Magne Røen.

Lokal transportør gir konkurransefordel

Og Surnadal Transport-sjef Atle Norli viser til at det å ha en lokal transportør i dalføret, er en stor konkurransefordel for gründere.

– Nyetableringer er avhengige av en del faktorer, og en av dem er transport. Det har vi her, og det er slett ingen selvfølge. Vi bor sentralt her i Rindal, med Fv65 rett ved og kort vei til byene. Rindal og Surnadal er store industrikommuner, som krever mye trailertrafikk. Det nyter alle godt av, for da har man et transportprodukt som går hele tida. Det gjør at nyetablerere ikke trenger tenke noe mer på transportdelen – den er her.

Norli er glad for at Engelstad ser mulighetene i samarbeidet med Solem Sag, Bøfjorden Sag og Trollheimen barnekjelker og hagemøbler.

– Det at det er snakk om samarbeid med lokal industri, gjør dette ekstra interessant for oss. Vi har kanskje 30 biler vi laster hver dag i Surnadal, og 80 prosent av dem passerer Trøknaholten både på vei oppover og tilbake igjen. Stort sett all trafikken vår går forbi Solem Sag og gjennom Rindal. Så man slipper å kjøre omveier for å få tak i råvarer og ferdigvarer. Det gjør dette enda mer interessant i et miljøperspektiv, sier han.

Georg Solem, Solem Sag (t.v.) og Atle Norli, Surnadal Transport.

I dialog med Petter Stordalen

Designer Engelstad forteller at fem av de 12 første eksemplarene av «Kloss» allerede er solgt, og at de er i dialog med Petter Stordalen om et samarbeid.

– Vi fikk svar fra Stordalen om at de er interesserte i å se hvordan «Kloss» kan komme inn i nye oppstartsprosjekter, som skal stå ferdige til våren. Det bli veldig spennende hvis det blir noe av, og det vil være en fin vei inn på markedet, smiler han.

– Da blir det for lite kapp, ler Georg Solem.

– Og for lite mannskap her, smiler Leif Magne Røen.

Det er tydelig god stemning blant samarbeidspartnerne, som er samlet i Røens snekkerverksted på Trøknaholten. Engelstad forteller at prosjektet har sitt utspring fra masteroppgaven hans, «Design with wastewood», som han skreddersydde sammen med Løfaldli og Pasi Aalto, som er senterleder ved NTNU Wood og styreleder i Rewo.

– Vi har et fantastisk samarbeid med NTNU og Pasi Aalto, og en av våre viktigste oppgaver i Innveno er å koble folk sammen. Å finne tusenkunstneren som kan kobles sammen med teorikunnskap, for eksempel, sier Løfaldli.

Designer Engelstad forteller at de i masteroppgaven så på hva slags muligheter restmaterialer i industrien kan ha, og hvordan man kan lage en verdikjede fra restmateriale. Han fortsetter:

– Vi så på ulike selskaper og kartla hvilke materialer de hadde, og knyttet det opp mot hva slags verdi materialet har, og hvilke produkter det kan bli. Da så vi at laftefuruen til Solem Sag og Bøfjorden Sag har stor verdi, og sjekket litt rundt hvilke lokale selskaper som kunne ha nytte av avkapp derfra.

Da kom Leif Magne Røen og Trollheimen barnekjelker og hagemøbler opp som en god alternativ samarbeidspartner.

– Det var det som var avgjørende for at produktet vi nå har startet med, ble et møbel. Det handler om å skape et produkt hvor vi ivaretar mest mulig av materialet, slik at minst mulig brennes eller kastes, sier han.

Leif Magne Røen (t.v.) og Olav Engelstad.

Vil bli en øyeåpner

Engelstad forteller at det som virkelig sparket ting i gang, var da han så hvor mye restmateriale Solem Sag hadde.

– Da tenkte jeg at hvis jeg ikke gjør noe med dette nå, og lager fine ting ut av det, er det ingen andre som kommer til å gjøre det.

Industridesigneren synes det er synd at materialer av furu og gran knapt brukes i norsk møbelindustri.

– Man kan jo lage kjempefine ting av det. Jeg testet ut «Kloss» først, og da jeg så at det ble veldig fint, fikk jeg lyst til å lage mer. Så da startet jeg Rewo, sier Engelstad, som forteller at det foreløpig ikke ligger noen stor økonomisk risiko i prosjektet.

– Vi har utgifter til råmateriale og produsent, men totalt sett er det ganske lavterskel. Så kommer merkevarebygging og salg, som er en viktig del av jobben. Vi søker støtte fra Innovasjon Norge, og det virker som om de synes dette er spennende.

Engelstad tror Rewo og denne måten å tenke gjenbruk og sirkulærøkonomi på, kan bli en øyeåpner for andre, norske selskaper.

– Jeg tror det er viktig for hele industrien i Norge å vise at norsk restmateriale kan bli flotte ting. Det vil gjøre at selskaper kan se muligheter i materiale som ikke brukes i dag.

Har mange ideer til nye produkter

«Kloss» er det første steget av en verdikjede Engelstad og de lokale bedriftene har skapt sammen.

– Det jeg synes er morsomt med «Kloss», er at den er satt sammen slik at den vil sprekke og åpne seg opp, så man vil få noen nyanser - den vil forandre seg litt. Vi har fått veldig mye god respons fra folk, som synes det er en veldig god idé å la materialet være i sitt naturlige sted, i stedet for å kaste det. Gjenbruk og effektive verdikjeder er i vinden nå, sier han, og legger til:

– En ting er hvordan «Kloss» fungerer som element, bord og designobjekt, men vi ser også på hvordan vi kan knytte det opp mot nye produkter. Så tanken er at det man nå kanskje bruker som bord, etter hvert skal kunne brukes som et modulert element, knyttet sammen med produkter som kommer senere. Det synes vi er stas.

Mens Leif Magne Røen går i gang med å produsere rundt 20 nye eksemplarer av «Kloss», er Engelstad i gang med jobben med å finne nye produkter.

– Målet vårt er å knytte mest mulig materialer som går til forbrenning eller kast i Norge til pene produkter. Det vi bruker er ikke bare norsk materiale, det er norsk restmateriale.

Designeren har allerede mange tanker om hva neste produkt skal være, og lister opp veggsystemer og skillevegger, bord, småvarer, vinholdere, hyllesystemer og veggdekor som mulige alternativer.

Olav Engelstad har mange ideer til nye produkter, og kanskje kom én av dem her?

Røen: – Alt som er nytt er gøy

Leif Magne Røen forteller at han fikk forespørsel om å bli med i samarbeidet like etter sommerferien.

– Jeg tenkte at alt som er nytt er gøy, og jeg er på utkikk etter nye produkter hele tida. Så dette er veldig interessant for meg.

Til daglig jobber han ved A. Kvam, og han forteller at snekkervirksomheten, som startet mest som en hobby, nå er i ferd med å bli en betydelig del av arbeidshverdagen hans.

– Målet er å forsvare ei 40 prosents stilling her på Trollheimen barnekjelker og hagemøbler. Klarer jeg det er jeg veldig fornøyd, sier Røen, som også nylig har startet prøveuttak av skifer oppe i lia ved Trøknaholten.

– Jeg er slik at jeg vil holde på med mye forskjellig, så jeg kunne ikke holdt på bare med snekkering. Men det er fint å jobbe i verkstedet om vinteren, så da må man ha en del produkter man kan lage.

Leif Magne Røen viser fram hagemøbler, som sammen med barnekjelker er hovedgeskjeften til Trollheimen barnekjelker og hagemøbler.

Leif Magnes bestefar startet Trollheimen barnekjelker og hagemøbler allerede på 1950-tallet, og hovedsakelig er det produksjon av nettopp hagemøbler og kjelker som står på agendaen.

Røen forteller at han nå har startet produksjon av impregnerte hagemøbler, og at han har mange ideer til nye produkter.

Innveno-sjef Magne Løfaldli beskriver Leif Magne Røen som en tusenkunstner, og inne i snekkerverkstedet står også maskiner Røen like godt har laget selv.

– Jeg har drevet litt med det hos A.Kvam, og når jeg ser at jeg trenger en maskin er det gøy å lage den selv, sier han, og viser fram en maskin han har bygget, og som elever fra Surnadal vidaregåande skole har programmert.

Tusenkunstneren Leif Magne Røen lager maskiner, blant annet denne, selv. Her har han samarbeidet med elever fra Surnadal vidaregåande skole, som har programmert maskinen.

96 prosent lavere Co2-utslipp

Georg Solem fra Solem Sag ser på det som svært positivt at verdien i tre, og i dette tilfellet heltre, kan bevares, i stedet for at materialet kastes eller brennes.

– Dette er todelt for vår del. Det ene poenget er å skape en merverdi av noe som for oss har lav verdi, og det andre er at jeg så at med Olavs idé var mulig for materialet å fortsette livet sitt som heltre, som all vår produksjon ved Solem Sag er basert på. Det syntes jeg var både interessant og positivt.

«Kloss» veier 17 kilo, og rundt halvparten av det er rent Co2, ifølge Olav Engelstad. Rewo viser, på sine egne hjemmesider, til at produktet har 96 prosent mindre Co2-utslipp, sammenlignet med småbord fra nytt materiale.

– Man kjøper en klimakvote med dette produktet, sier Magne Løfaldli.

– Jeg tror ikke alle forstår at produkter i heltredimensjon er mye mer miljøvennlig enn limtre. Heldigvis er det flere og flere som ser poenget med heltre i denne sammenhengen, sier Georg Solem.

– Har blitt glad i Surnadal og Rindal

Både Solem og Løfaldli roser Engelstad, som gjennom hele pressetreffet på Trøknaholten fremstår som boblende entusiastisk og engasjert.

– Olav er en kjempegod designer, og så har han et så til de grader utviklet selger-gen i tillegg. Det er ikke alltid gründerne har det. Ofte lager de ting i bortimot lukkede rom og vil helst ikke vise det fram til noen. Olav er stikk motsatt, ler Løfaldli, mens Solem henger seg på:

– Ja, da jeg fikk kontakt med Olav, tok det bare noen få minutter av første samtale før jeg tenkte at «Dette kan det bli noe av».

Engelstad, på sin side, er full av lovord om Leif Magne Røen.

– Leif Magne er litt sånn «Petter Smart». Det tar kort tid før han har funnet metoder som effektiviserer produksjonen. Plutselig har han funnet en løsning som gjør at jeg tenker «Å, det var lurt, hvorfor tenkte ikke jeg på det?», sier 26-åringen fra Bærum, som synes det er gøy å knytte nye bekjentskaper i dalføret.

– Første gang jeg var her må tenkte jeg at «Nå begynner du å komme godt ut på landet, ja», ler han, og legger raskt til:

– Men så oppdaget jeg jo fort at det skjer masse spennende her, og forstod at dette er et kult sted. Det er veldig artig å få være med på dette her, og jeg har blitt glad i Surnadal og Rindal, smiler han.

Både Olav Engelstad (f.v.) og Leif Magne Røen får ros, både fra hverandre og fra resten av deltakerne i prosjektet.
Powered by Labrador CMS