LESERINNLEGG:

Godt valg!

Jeg vil slå et slag for norske politikere – både på riksplan og lokalt plan. Jeg tror at de alle vil det beste for folk og land, men med ulike ideologier som gir ulike løsninger.

Men noen faller for fristelsen til å pynte på personlig økonomi ved å være kreative når det gjelder reiseregninger, pendlerbolig og stortingets pensjonsordninger. Andre «visste ikke» der de burde visst, eller har ektefeller som ikke er helt «temt».

Men heldigvis har vi en fri og uavhengig presse som kler av de som har urent trav. De som blir avslørt får sin straff, både betinget, ubetinget, tap av posisjoner og anseelse. Og så er det godt å se at det politiske Norge tar grep og strammer inn der ting har vært uklart, dårlig håndtert og kontrollert. Dette er viktig for at vi skal ha tiltro til demokratiet og vårt politiske system.

Vi liker å si at vi har et tillitsbasert samfunn i Norge, her ligger det et tungt ansvar på politikerne. Men det ligger også et ansvar på hver enkelt, ikke minst i omtalen av våre politikere – debatt og meningsytringer skal vi ha, men ikke sjikane, usannheter og karikeringer som skaper politikerforakt og undergraver demokratiet vårt.

Samtidig er vi klare på at vi vil ha vanlige folk som skal styre for oss, med levde liv og riper i lakken. Vi vil ha politikere som vi kan kjenne oss igjen i og som kan sette seg inn i situasjonen til folk som sliter med regninger og renter. Politikere som har en retning og en tro på at det de gjør vil være med å endre og gjøre hverdagen bedre for oss alle.

Jeg vil gi honnør til alle kandidatene som stiller til valg for de sju politiske partiene i Surnadal – dere bruker energi og fritid til å styrke lokaldemokratiet.

Jeg vil avslutte med å være litt personlig og partipolitisk. Jeg var så heldig å få være leder av nominasjonskomiteen til Surnadal Arbeiderparti. Det har vært kjekt å se den entusiasmen og ståpåviljen som har vokst fram og spredd seg hos listekandidatene gjennom valgkampen. Vi har hele fem kandidater under 25 år som stiller på stand og bedriftsbesøk, viser engasjement og entusiasme – det lover godt for framtida.

Til slutt vil jeg nevne ordførerkandidaten vår Annett. Etter hvert som valgkampen har gått framover har jeg blitt mer og mer styrket i troen på at vi valgte rett ordførerkandidat. Gjennom hele valgkampen har hun stått på med energi, entusiasme og tro på den politikken hun fronter.

Under paneldebatten i kulturhuset ble kandidatene spurt om hvem som burde bli ordfører i Surnadal etter valget. Mens de andre aktuelle kandidatene var litt «seine på ballen» med sitt kandidatur, kom det spontant fra Annett: «E he kjøle løst t å bli ordførar i Surndaln» (fritt gjenfortalt). En slik klar tale taler godt for en framtidig ordfører i Surnadal!

Gå og stem – da styrker du demokratiet vårt. Godt valg!

Nordvik 6. september 2023

Odd Arild Sande

Listekandidat Surnadal arbeiderparti

Powered by Labrador CMS