LESERINNLEGG:

- Et godt statsbudsjett for Møre og Romsdal

Ap, Sp og Sv er enige om neste års statsbudsjett. Her er mine kommentarer:

- Budsjettet er trygt og ansvarlig. Ikke brukes det mer oljepenger, noe som er avgjørende for å dempe økende prisene og renter, som ellers vil ramme både bedrifter og vanlige folk.

- SVs forslag om å kutte i Stad skipstunnel er stoppet. Det er nå enighet om å jobbe videre med Stad skipstunnel. Skipstunnelen er et svært viktig prosjekt for et maritimt midtpunkt som Møre og Romsdal. Nå gjelder det å få spaden i jorda så fort som mulig.

- Videre er det svært viktig at 3 millioner kroner til Runde Miljøsenter er videreført. Senteret driver viktig forskingsarbeid for Norge, og er et unikt kompetansemiljø i Møre og Romsdal som vi må ta vare på og videreutvikle.

- Så er det svært bra at investeringstilskudd til boliger for eldre og funksjonshemmede blir blir satt av i neste års statsbudsjett. Dette har vært svært viktig for mange både i Ålesund og en rekke andre kommuner.

Dette er noen av de andre satsingene det er enighet om:

  • En større økning i ytelser og satser for dem som har minst, bla økt barnetillegg og 12 gratis timer i uka på SFO for 2. klassinger
  • Økt bostøtte og støtte til matsentrale
  • Økt studiestøtte til studenter og mindre skatt til folk med vanlige og lave inntekter
  • Fjerning av grunnavgiften for mineralolje
Powered by Labrador CMS