Gaupe observert på Nordvik

En gaupe ble sett på Nordvik i formiddag.
Foto: Tor Olav Vatn.