ANNONSE:

Årsmøte i Åsskard helselag

Åsskard Helselag holder årsmøte på Melen i Bæverfjord torsdag, 11. mars kl. 17.00.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 25. februar.

Det blir servering og loddsalg.

Grunnet «coronarestriksjoner» ønskes påmelding til møtet innen 4. mars til Jane, tlf. 93655986.

Vel møtt!