ANNONSE:

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Ledige løyver for leiekjøring med snøskuter i Surnadal

Surnadal kommune har ledige løyver for leiekjøring med snøskuter. Disse lyses nå ut for fire sesonger med start førstkommende vinter. Vi inviterer tidligere leiekjørere og andre interesserte til å søke. Leiekjøringsløyve kan ifølge forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis til fastboende som med snøskuter i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

  • transport mellom bilveg og hytte,
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
  • transport av funksjonshemmede,
  • transport av ved,
  • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.

Det er en forutsetning at den som søker er bosatt i Surnadal kommune.

Mer informasjon finner du på kommunens nettside.

Søknadsfrist: 6. desember

Powered by Labrador CMS