To mennesker står i døråpningen og tre mennesker står ved siden av.
Leder for Frivilligsentralen Sissel Halset Storslett, ungdomskonsulent Lars Sæther, Norunn Holten som jobber med friluftslivsatsingen i Surnadal kommune, kulturleder Lilli Husby og biblioteksjef Gunhild Marie Täringskog.

Mange gode tilbud til
ungdommene i høst og vår

Publisert Sist oppdatert

Flere har gått sammen for å søke og de har fått midler til ungdomssatsing på flere vis. Dette resulterer til blant annet gratis mat for barn og unge etter skoletid fire ganger i uken, ferietilbud og avspenning for å få ned bruken av Paracet blant unge i Surnadal.

Surnadal kommune har inngått en avtale med fylket om UNG kunst og kultur hvor de får tilført et beløp på 150.000 kroner mot at de legger inn en innsats selv med aktivitet på samme nivået.

Noe av det de vil satse på er å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom relevante aktører i kommunen, som for eksempel skole, bibliotek, barnevern og helse.

De vil styrke UKM som en sosial arena med oppmerksomheten på mangfold, bredde og utvikling innenfor ulike kunstuttrykk. UKM har vært i endring, og nå heter det ikke Ungdommens Kulturmønstring, men Ung Kultur Møtes. Kommunen vil prøve å finne møteplasser og arena hvor man kan opptre, og de vil ha en kulturdag for ungdom i vår der ungdommene får vise frem det de gjør innen flere kulturuttrykk som kunst, musikk, dans og teater og kanskje blir det workshop i elektronisk musikk. De vil møte ungdommene på deres premisser og hjelpe dem å komme igang med noe de liker.

Biblioteksjefen forklarer at folkehelsekoordinatoren kom med tanker ut fra en Ungdata-undersøkelse hvor det kom frem at det er mye Paracet-bruk spesielt i mellomtrinnet i Surnadal kommune. Det kan tyde på stress. De håper på et samarbeid med skolen, hvor de kan gi et tilbud som går på avspenning og avslapping - mulig en kombinasjon med yoga, avspenning og lesing. Høgtlesing kan være en del av avspenningen; en plass som kan være skjermfri, hvor man bare kan slappe av.

Det er søkt og fått inkluderingsmidler for barn og ungdom som går over tre år fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Det handler mer om inkludering i hverdagen som å få samme tilbud blant annet selv hvordan økonomien er hjemme. Ferietilbud blir et av tiltakene, og allerede til høstferien blir det tre dager med ulike aktiviteter; en tur til klatreparken Høyt & Lavt på Valsøya, en til Kavlvegen kultursti hvor det blir lesing for ganske små barn i Kvilebua, og en dag med kunstpedagog Ingunn Eidsæter hvor de får utvikle egen kunst og uttrykk og være kreative.

Nå sist fredag var det døgning på Frivilligsentralen. Det var veldig populært, og de måtte si nei etter 18 påmeldte. Ungdommene koste seg med tre filmer, godteri og taco. Det var en stor suksess, så dette vil de gjøre flere ganger.

De har også fått midler til Sommerarbeid for ungdom som de har fått gjennomført i år, og det blir også neste år.

De vil prøve å få til kulturkort til alpintbakken og flere områder som for eksempel et kort de får låne for å komme inn på kino.

Det er fordeler i å ha frivilligsentral og fritidsklubb på samme sted. Det er søkt om midler til 5. klasse og oppover, og etter høstferien vil de starte opp med å ha åpent tre timer etter skoletid mandager til torsdager. Der kan barn og unge få gratis sunn og fornuftig mat og få oppholde seg på frivilligsentralen. Da er de avhengig av frivilligheten, og ønsker gjerne at de som vil være med melder seg.

–Det er like nytt for oss som for de som skal hjelpe oss og dem som skal få muligheten til å komme å spise, forteller Lilli.

Og hvis det viser seg at de unge vil være der lenger, vil de se på å utvide tilbudet til langdager.

Powered by Labrador CMS