Emily Stangvik.
Emily Stangvik.

Emily Stangvik valgt inn i Ungdomspanelet

Søndag 8. november ble Emily Stangvik (16) fra Surnadal valgt inn i ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Ungdommens fylkesting og valget ble holdt i Kristiansund fra fredag til søndag. Her deltok politisk engasjert ungdom fra hele fylket.

Publisert Sist oppdatert

Emily Stangvik, som til daglig er elev på Surnadal videregående skole, har den siste tiden engasjert seg i lokalsamfunnet og i politikken. Dette har ført til at hun søndag ble valgt inn i ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

Ungdomspanelet

– Ungdomspanelet er kort sagt ungdomsrådet for hele Møre og Romsdal. Representanter fra Møre og Romsdal blir valgt inn i panelet for å representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå. Disse representantene, meg selv inkludert, har kontakt med lokale ungdomsråd som sammen prøver å få fram saker som er viktige for ungdom i nærmiljøet.

Hun forteller videre om noen av kjernesakene som ungdomspanelet fokuserer på og hva som foregår på møtene.

– Ungdomspanelet sine kjernesaker er blant annet å forbedre og fremme psykisk helsehjelp, samferdsel og ungdomsmedvirkning. Hovedfokuset er rett og slett å fremme ungdom og fokusere på samfunnet som omhandler ungdom. Ingen vet bedre hva ungdommen trenger enn ungdommen selv.

– Vi har møte hver måned og de skjer på forskjellige plasser i Møre og Romsdal. Sist møte var i Kristiansund, hvor jeg ble valgt inn, men vi skal også ha møter i blant annet Molde, Geiranger og Herøy. Møtene blir holdt sammen med fylkestinget, hvor voksne politikere snakker om de temaene vi er engasjert i, informerer mer om politikk og generelt engasjerer ungdommene til å ta enda mer grep i politikken.

Selv om møtene er fylt med politikk, er det også mye sosialt.

– Politikken gir oss mulighet til å bli kjent med mange nye mennesker, både politisk og sosialt. Det er virkelig morsomt å møte mennesker som brenner for det samme som seg selv.

Når man blir valgt inn i ungdomspanelet hviler et stort ansvar på deg. Emily har tydelige meninger om hva ansvaret hennes innebærer.

– Hovedansvaret mitt som medlem er å få frem meningene til ungdommene i Surnadal kommune og ungdom i Møre og Romsdal generelt. Jeg blir på sett og vis en talsperson for ungdommene. Hvis ungdom i nærmiljøet brenner sterkt for noe, kan de ta kontakt med meg så jeg kan ta det videre og ha mulighet for å få gjennomgang i sakene.

Veien inn i politikken

Emily har over lengre tid brent for politikk og engasjementet er det ikke å legge skjul på. Hun skjuler heller ikke faktumet at hun gjerne ønsker å engasjere flere ungdommer i politikken.

– Jeg er politisk engasjert fordi det er mye jeg er uenig i og vil forandre. Pappa har også vært et stort forbilde for meg. Han har lært meg bra verdier som jeg kan stå for, og jeg er enig i mange av hans meninger. Jeg tror ikke jeg hadde hatt samme engasjement hvis det ikke hadde vært for han.

– Jeg synes ikke ungdom blir godt nok hørt i saker som angår oss. Psykisk helse, skoleskyss, fraværsgrense og utdanningsvalg er saker som angår oss i høyeste grad, men allikevel får vi minimalt å si om disse sakene. Vi skal ikke finne oss i alt som skjer selv om vi er yngre. Vi kan bli hørt hvis vi snakker høyt nok og for å snakke høyt nok må vi stå sammen. Jeg mener at jo flere som engasjerer seg, jo enklere blir det å få gjennomslag i noen av kjernesakene til ungdom.

Emily Stangvik.
Emily Stangvik.

Surnadal AUF

Lenge har Surnadal Arbeiderparti stått uten noe ungdomsparti. Tidligere i år dannet Emily et nytt ungdomslag i Surnadal, Surnadal AUF, med noen venninner -med Emily i front som leder.

– Jeg ble med på å danne Surnadal AUF for å engasjere meg enda mer politisk, men også å skaffe engasjement blant andre i lokalsamfunnet. Ungdomspartiet ble opprettet for bare noen uker siden, men styret består av fem medlemmer, og så har vi litt flere partimedlemmer. Håpet er å få vervet så mange som mulig. Møtene er ellers ganske rolige. Vi spiser mat, diskuterer politikk og noen ganger tar andre politikere del i møtet for å snakke om aktuelle temaer.

– Vi står for mye av det Arbeiderpartiet står for, blant annet likestilling, mindre forskjeller og bedre psykisk helsehjelp for ungdom. Terskelen for å få hjelp burde være mindre og man burde få hjelp tidligere. Det er også viktig for oss å få forbedret utdanningsvalg på ungdomsskolen. At fokuset blir rettet på interesse over karakterer. Rett og slett at vi blir oppfordret til å velge noe vi selv ønsker. Skoleskyss er også et relevant tema i Surnadal. På videregående er det mange som ikke har rett på gratis skoleskyss, selv om vi bor et stykke unna skolen. Dette vil jeg forandre på, sier Emily Stangvik.