Annfrid Solbu
Annfrid Solbu

Skriver masteroppgave om legemiddelmangel

Annfrid Solbu i Rindal er i gang med sin masteroppgave i farmasi. Nå ønsker hun kontakt med folk som har opplevd legemiddelmangel, og som vil dele sine erfaringer.

Publisert

Annfrid er opprinnelig orkdaling, fra Vormstad, men hun har bodd på Rindalsskogen de siste fire åra. Hun er samboer med Hans Marius Aspli Harviken, og de bor i samme bygg som butikken HMH Design.


Søker personer i Midt-Norge for intervju

Annfrid har tidligere tatt bachelorgrad i farmasi, og hun jobba i noen år før hun begynte på toåring masterpåbygging ved NTNU. Nå er hun i gang med andre året på masterutdanninga. I masteroppgaven har hun valgt å studere hvordan mangel på legemidler håndteres ved apotekene.

Formålet med studien er å gi et innblikk i hvordan legemiddelmangel håndteres i apotek, hvordan det oppleves for kundene, og om kundene mener at apotekene kunne ha gjort noe annerledes. Dette vil hun kartlegge gjennom dybdeintervju med opptil 15 personer i Trøndelag og/eller på Nordmøre. Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata.

Et økende problem

Legemiddelmangel har blitt stadig mer vanlig. Antall meldte mangler har økt de siste åra. Årsakene til dette er sammensatte, med blant annet produksjonsutfordringer og økt salg i forbindelse med korona-situasjonen, forklarer hun.

– Dette er et problem som jeg tror at de fleste som bruker medisiner har vært borti. Jeg ønsker kontakt med folk som har opplevd legemiddelmangel i løpet av de siste 6 månedene, både ved de fysiske apotekene og i nettapotek, sier Annfrid.

– Det må være tilfeller der apoteket ikke har varen og ikke kan skaffe den innenfor normal leveringstid, altså ikke bare at apoteket er utsolgt den dagen, understreker hun.

Problemet med mangel på legemidler blir løst på ulike måter. Noen ganger har apoteket synonympreparater å tilby. I noen tilfeller kan utenlandske medisiner bli brukt. Ellers kan det være at apoteket har forslag om andre preparater som kan virke på sammen måte. En siste utvei kan være å ringe legen og spørre om tilstanden kan behandles med et annet preparat.

Personvernet er godt ivaretatt

Annfrid ønsker å snakke med folk med ulike erfaringer, slik at det kan danne et bilde av situasjonen. Hun vil møte folk personlig, men følger selvsagt smittevernreglene med å holde avstand, buke sprit og eventuelt munnbind. Hun setter av 60 minutter til hvert intervju, men det trenger ikke å ta så lang tid. Det vil variere med hvor mye hver enkelt har å fortelle. Å stille opp til intervju krever ingen spesiell kunnskap, og både positive og negative erfaringer er interessant.

– Jeg vil ikke si så mye om spørsmålene på forhånd, for det er viktig at folk svarer det de tenker der og da, sier Annfrid.

Hun presiserer at hun ikke trenger å vite diagnosen til de hun snakker med, eller hvilket legemiddel det gjelder. Men dersom de likevel ønsker å fortelle om dette så har hun uansett taushetsplikt.

Det er mest hensiktsmessig for Annfrid å bruke lydopptak. Rett etter intervjuet vil hun skrive av all relevant informasjon, og anonymisere den. Bare hun selv og prosjektlederen vil ha tilgang til lydopptaket. Når det er skrevet av blir lydfila kryptert og oppbevart trygt i en safe til prosjektet er over. Da blir den slettet.

Deltakere i undersøkelsen må være over 18 år og samtykkekompetente. I henhold til regler gitt av Norsk senter for forskingsdata er det anledning til å trekke seg fra undersøkelsen også etter at intervjuet er gjennomført.

Prosjektet ble utsatt i noen måneder på grunn av koronasmitten, men nå er hun i gang, og ønsker å begynne med intervjuene så fort som mulig.

Ta kontakt - Helt uforpliktende

De som tenker at de kan ha noe å bidra med i denne undersøkelsen kan kontakte PSAnnfrid Solbu på telefon 48275656, eller på e-post [email protected] Det er lav terskel og helt uforpliktende å ta kontakt.

Alle som deltar i undersøkelsen får et universalgavekort på 500 kr, som takk for sin tid og for at de deler sine erfaringer.