Turstigruppa Rindal IL

Ole Solvik, Rune Løfald, Baard Gåsvand og Aud Lillegård.

Lanserer app-alternativ til fjelltrimmen

Publisert Sist oppdatert

I anledning 20-års jubileet av fjelltrimmen i Rindal, lanserer turstigruppa et app-alternativ for registrering av turer i nærområdet. I stedet for å levere inn det tradisjonelle registeringskortet kan du nå sanke poeng på turene du går, via mobilappen Trimpoeng. I følge appens hjemmeside er Trimpoeng et enkelt konkurransekonsept som gjør det mye mer motiverende å komme seg ut på tur. Det er nettopp dette som er tanken bak når turstigruppa nå tar i bruk appen.

- Vi ønsker å få flere til å delta, og at flere skal komme seg ut. Kanskje også ungdommen får mer lyst til å delta, sier Rune Løfald.

Ole Solvik forteller at de har fått tilbakemeldinger på at flere ønsker seg noe som ligner på STIKK UT ordningen som er i bruk blant annet i Surnadal. Han mener at Trimpoeng kan være et godt alternativ.

- Vi ønsker å fornye oss, og med appen kommer både flere og enklere turmål som gjør at flere kan delta. Terskelen skal være liten for å komme seg ut, sier Solvik.

Selv om det nå kommer en ny måte å registrere turene sine på, er det fortsatt mulig gjennomføre på gammelmåten, ved å levere inn registeringskort.

Sanker poeng i appen

Inne i appen ligger det flere turmål som er verdt en ulik mengde poeng. Turene gir enten 1, 2, 5 eller 10 poeng utfra hvor krevende turen er. I tillegg til de turmålene som har vært gjeldene tidligere, er det flere enklere og kortere turer i appen. Turer som Igltjønna, elvepromenaden og Tørsåsløa er også registrert. Man trenger 50 poeng for å ha fullført fjelltrimmen, men for barn født i 2006 eller tidligere, pensjonister født i 1954 eller tidligere, og personer med funksjonshemming trengs 25 poeng.

Du kan også etterregistrere turer dersom du allerede har besøkt turmål denne sesongen. Det gjør du ved å sende en mail til turstigruppa. Alle turer som er gjennomført før 1.juni er gjeldende etter de gamle reglene.

Poengene sanker du ved «sjekke inn» i appen når du er fremme. Appen viser deg også hvor du skal gå når du nærmer deg målet. Det kan komme godt med da det ikke er oppmerket sti til alle turmåelene. Via appen kan du peile deg inn via kart, og den viser også hvor langt unna målet du er.

Gavekort og omlegging av sti

Nytt av året er at alle som fullfører fjelltrimmen er med i trekningen av et gavekort på 2.500 kroner. Dette gjelder både de som gjennomfører i appen og på tradisjonelt vis.

Annet som er nytt av året er at stien opp til Gardfjellet er lagt om. Stien følger nå baksiden av Slompan, i tørt lyngterreng, før du krysser bekken fra Sekkvatnet og treffer den gamle stien. Gaddfjellet fikk også ny sti i fjor høst. Turen starter nå i Hølstoen/Helgetunmarka, og er blåmerket til toppen. Stien skal også skiltes. Også her følger du tørr og fin sti i det Baard Gåsvand kaller indrefileten av Rindalsfjellene.

- Her er det mulighet for en fin rundtur, sier Gåsvand.

Han forteller også at turstigruppa nylig har fått tildelt spillemidler som kommer godt med i utbedring av turmålene. Det jobbes blant annet med å få produsert infotavler av aluminium som er mer værbestandige og inneholde flere avstander. Disse skal forhåpentligvis settes opp i løpet av sommeren eller høsten.

I den forbindelse ønsker Gåsvand å rette en takk til grunneierne som har vært veldig interessert i å samarbeide med turstigruppa. Han trekker også fram Talgø MøreTre og Surnadal transport med Atle Norli som har vært til stor hjelp.

- Vi ønsker oss en større avduking sammen med kommunen og banken når skiltene er ferdig, slik at alle involverte kan få en ordentlig takk, forteller Gåsvand.

Powered by Labrador CMS