Odd inge Løfald og Kirsti Helgetun berømmer alle som har vært med og bidratt til at Trollheimsporten har overlevd i 20 år.

– Porten er fortsatt den mest effektive informasjonskanalen vi har

Kirsti Helgetun og Odd Inge Løfald var med å bygge opp Trollheimsporten for 20 år siden, og de har begge gjennom ulike roller fulgt Porten tett hele veien. Trollheimsporten har vokst og utviklet seg med tida, takket være idealisme og engasjement i lokalsamfunnet, sier de.

Publisert Sist oppdatert

Kirsti Helgetun forteller at ideen om nettportalen kom allerede høsten 1999, og det var naturlig at dette ble en del av utviklingsprosjektet «Rindal i Vekst» året etter.

En nettportal for hele Rindalssamfunnet

Trollheimsporten skulle være en nettportal for hele Rindalssamfunnet. Det ble lagt ned en stor og omfattende innsats for å selge inn dette prosjektet til næringslivet. Odd Inge Løfald husker at det var mye skepsis, men da man først kom i gang var det stor oppslutning om prosjektet.

– Finansieringa av oppstarten av Trollheimsporten var gunstig. Der møtte vi stor velvilje, forteller Odd Inge.

Totalkostnaden på oppstarten av Trollheimsporten ble beregnet til kr 797.000. Dette ble finansiert med kr 300.000 fra Møre og Romsdal fylkeskommune, kr 260.000 fra Rindal kommune (RUF), kr 50.000 i BU-midler, og det resterende fra Rindal Næringsforum, portalaktørene og egeninnsats fra arbeids- og styringsgruppa.

Styringsgruppa besto av Odd Inge Løfald, Harald Solvik, Ann Kristin Ryggvik Tørset og Johan Helgetun. Det ble også opprettet ei arbeidsgruppe, med Harald Solvik, Willy Karlstrøm, Georg Aune, Grete Elshaug og Kirsti Helgetun. De skulle sikre framdrifta av prosjektet. Kirsti var ansatt som prosjektleder i 50% stilling det siste halvåret før lansering.

- Fordelen vi hadde var kanskje at omtrent alle bedriftene i Rindal hadde kommet omtrent like lite langt på dette området, sier Kirsti.

Hjalp bedriftene å opprette egne nettsider

Rindal Næringsforum oppfordret til at bedriftene i Rindal måtte komme seg på nett og opprette nettsider. Rindal sparebank var sentral i prosessen, for bankvesenet var tidlig ute i den teknologiske utviklinga. De så hva som var i ferd med å komme.

I løpet av forprosjektet arrangerte Trollheimsporten kurs i ColombiWeb, der mange bedrifter bygde opp sine egne nettsider. Bedriftenes nettsteder kom opp på samme tid som Trollheimsporten.no.

Willy Karlstrøm var hovedredaktør på Trollheimsporten ved oppstarten i november 2000. Gunnar Bureid og Gro Magnhild Brønstad var med som medredaktører.

Mye dugnadsarbeid

Kirsti Helgetun kom tilbake til Porten som medredaktør året etter, i 2001. Hun forteller at arbeidet med Trollheimsporten bare var en fritidssyssel for alle som jobbet med det på denne tida. De hadde bare en liten økonomisk godtgjørelse, og Porten krevde mye tid, så den ble i stor grad drevet på dugnad.

– Men det var moro, og da var det vel ikke så farlig om vi ikke fikk betalt, sier Kirsti.

Odd Inge Løfald påpeker at Trollheimsporten ble startet først og fremst som en portal eller ei informasjonsnettside, ikke et nyhetsnettsted. Det baserte seg på at folk skulle sende inn ferdig stoff, og jobben for Porten besto i å legge ut dette på nett. Til en viss grad er det også slik Trollheimsporten fungerer også i dag, med mange bidrag som er innsendt av medlemmene og leserne ellers.

Det første året ble nyhetene på Trollheimsporten tatt fra Driva. Willy Karlstrøm var journalist i Driva og jobbet med Trollheimsporten i tillegg. Høsten 2001 fikk Willy tilbud om ny jobb som redaktør i avisa Søvesten på Kyrksæterøra, og takket ja til den. Samarbeidet med Driva ble avsluttet, og Gunnar Bureid tok over som hovedredaktør for Trollheimsporten. Kirsti kom inn som medredaktør sammen med Gro Magnhild.

En ubetinget sukssess

Trollheimsporten var eid og drevet av Rindal næringsforum, og organisert med et eget styre for nettstedet. I sluttrapporten for «Rindal i Vekst» i 2003 betegnes Trollheimsporten som en ubetinget suksess, med ca. 12.000 treff pr måned i 2002, men det påpekes at nettportalen er krevende å drive, også økonomisk.

Rapporten fra 2003 sier også at Trollheimsporten er et av de viktigste strategiske redskapene rindalssamfunnet har i sitt profileringsarbeid utad og innad, og at en eventuell nedlegging av Trollheimsporten ville ha vært en tragedie, sett i et samfunnsutviklingsperspektiv.

Trollheimsporten beskrives i rapporten som «En framtidsretta kommunikasjonskanal som bygger, vedlikeholder og styrker svært viktige nettverk mellom rindalssamfunnet og en rekke aktører i og utenfor Rindal. Ikke minst i forhold til utflytta rindalinger, hytteeiere, Trollheimsinteresserte og potensielle tilflyttere.»

Avslutningsvis i rapporten presiseres det at Rindal næringsforum hadde ansvaret for drifta, med et eget valgt styre for Trollheimsporten, og at videreføring av nettportalen derfor var godt sikret.

Trollheimsporten slet med økonomien, og de som jobbet for Porten fikk som nevnt bare en mindre godtgjørelse de første åra. Det ble lagt ned en enorm dugnadsinnsats av mange for å få det til å gå rundt.

Viktig i lokalsamfunnet

Etter hvert som bruken av internett økte i alle sammenhenger ble Porten stadig viktigere i rindalssamfunnet.

Kirsti forteller at da ideen om Trollheimsporten ble lasert og solgt inn så var det lagt opp til at de som ville ha ut stoff på Porten måtte sende det inn selv. Slik var det bygd opp i starten.

Men kravene og forventningene økte. De som jobbet for Porten følte på at det ble forventet at de skulle stille opp på alt som foregikk. Det var selvsagt ikke mulig, særlig med tanke på at det meste av jobben var dugnadsarbeid.

– Vi hadde mange runder med avklaringer om hvilke forventninger vi skulle innfri. Folk kunne ikke forvente at vi skulle være på alle arrangementer rundt omkring. De måtte ta et ansvar selv for å sende inn stoff. Vi prøvde å innprente det, men det var jo ikke så enkelt, sier Kirsti.

Gunnar Bureid var Trollheimsportens hovedredaktør i sju år. Han var dyktig både som skribent og fotograf, og laget mange gode saker. Det mange som fortsatt husker dette og setter stor pris på hans enorme dugnadsinnsats. I 2006 ble Trollheimsporten omorganisert til et AS.

Fikk med Surnadal på laget

Gunnar Bureid gikk av med pensjon i desember 2008. Da ble Willy Karlstrøm ansatt som redaktør igjen, i full stilling. Samtidig ble det inngått avtale med Amfi Kreativ om dekking av Surnadal. Etter dette ble det lagt mer vekt på journalistisk virksomhet.

– Willy la ned et stort arbeid. Jeg vil si at han løftet Porten noen hakk. Han hadde den nødvendige kunnskapen til det, sier Kirsti.

– Han løfta Porten fra informasjonsside til kommunikasjonskanal, sier Odd Inge.


Willy var hovedredaktør for Trollheimsporten fram til 2013.

– Oss ska vårrå bærre gau

Kirsti var med i styret i Trollheimsporten i flere år etter at hun slutta som medredaktør. I den tida var det også en del diskusjoner om hvordan journalistikken på Porten skulle være.

– "Oss ska vårrå berre gau", brukte jeg å si, smiler Kirsti.

Trollheimsporten skal ikke drive gravende journalistikk i samme grad som avisene, påpeker hun.

– Av og til skjer det jo ting som ikke er så hyggelig. Det skal selvsagt også omtales på Porten, men da må man ikke nødvendigvis være først ute, og man trenger ikke å være den som insinuerer noe man egentlig ikke vet. Hele vitsen med Porten var jo at det skulle være positivt og gøttj, så man blir i godt humør. Ingen skal behøve å være redd for hva som kommer til å stå på Porten, understreker hun.

– Vi hadde noe som var spesielt for oss

Hun tror også at Trolheimsporten har hatt en stor innvirkning på lokalsamfunnet. Mer enn de fleste kanskje har tenkt over.

– Porten virket samlende, og jeg mener også at den bygde selvtillit. Vi hadde noe som for eksempel surnadalingene ikke hadde, og Meldal kom etter etter hvert. Vi hadde noe som var spesielt for oss, sier Odd Inge.

Trollheimsporten spilte også en viktig rolle for ungdom som hadde flytta ut. De kunne følge med på hva som skjer i heimbygda. Og slik håper vi at det til en viss grad fungerer fortsatt.

– Jeg tror at Porten var med og bandt ungdommene til Rindal, sier Kirsti.

Hun påpeker at Trollheimsporten fortsatt er den mest effektive informasjonskanalen hvis man skal varsle om noe eller fortelle om noe lokalt.

– I ei tid var det slik at hvis det ikke sto på Porten så hadde det ikke skjedd. Vi fikk bilder og tekst fra alle plasser. Alle fikk den samme informasjonen, og alle visste det samme. Jeg tror det virket veldig samlende. Alle ble sett. Hvis det ble lagt ut informasjon om et prosjekt på skolen, så fikk alle foresatte informasjon om det. Noen sendte inn turbilder og inspirerte andre. Vi skrev om små og store ting.

Nå har vi fått sosiale media, og folk henter mye informasjon der. Så behovet er et annet nå enn det var i Trollheimsportens første år, og Porten må følge med i utviklinga.

– Det er nødvendig å utvikle seg når alt rundt oss også utvikler seg så til de grader. Det er framtidsutfordringa, for å klare å spille den rollen Porten har i lokalsamfunnet, sier Odd Inge Løfald.


Har overlevd i 20 år

– Det er imponerende at Trollheimsporten har overlevd i 20 år! Det er uten tvil mye på grunn av idealisme. Det er mange som har vært med og gjort en innsats, understreker han, og Kirsti Helgetun er enig:

– Det har nok ikke vært enkelt å drive Porten til noen tid, men det har alltid vært en vilje og et engasjement for at Porten skulle overleve.

Vil du lese mer?

På gamle Trollheimsporten finner vi ei samleside med saker fra Trollheimsportens 10-årsjubileum i 2010. Her er en del interessant stoff for den som har lyst på et tilbakeblikk. Her ligger også Willy Karlstrøm sin oppsummering av de 1o første åra, hvor han setter fokus på den enorme dugnadsinnsatsen Gunnar Bureid la ned i de sju åra han var redaktør.

Avisutklippene er fra Harald Solviks utklippsbøker. Vi har også fått hjelp fra Gunnar Bureid til vårt lille historiske tilbakeblikk.

Powered by Labrador CMS