Innsamlingsaksjon med spleis:

Tor Arne Moen, Linda Kvande og Bettina Helgetun
Tor Arne Moen, Linda Kvande og Bettina Helgetun

–Sårt behov for hjertekompresjonsmaskin

Surnadal og Rindal Ambulanse ved Linda Kvande og Bettina Helgetun har i samarbeid med Surnadal brannvesen ved Tor Arne Moen, gått sammen for å starte en innsamlingsaksjon til inntekt for kompresjonsmaskin til de to kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Maskinen det er snakk om er en Lucas 3 hjertekompresjonsmaskin. Denne maskinen utfører mekaniske hjertekompresjoner i situasjoner der dette ikke er mulig, ved for eksempel transport av ambulansen. I en ambulanse under transport skal også ambulansepersonellet være sikret, og det er da ikke mulig å utføre hjertekompresjoner av sikkerhetshensyn.

Lucas-maskinen kan bidra med livreddende arbeid da den kan utføre mekaniske kompresjoner over lengre tid når en pasient blir transportert, og det frigir også ambulansepersonellet til å utføre annen behandling samtidig.

—Det er ønskelig at vi har en i hver kommune og at den er tilgjengelig for bruk også for brannvesenet slik at de kan benytte seg av den ved utrykning, sier Kvande.

95% av alle ambulanseoppdrag utføres i bilambulanse. Det er ikke alltid at luftambulansen har mulighet til å rykke ut, dette kan for eksempel være væravhengig, tekniske problemer eller andre oppdrag. Det er da et veldig godt hjelpemiddel å ha i bilambulansen i Rindal og Surnadal. Med denne maskinen i bilen vil det også være mulig å hjelpe også hjertepasienter utenfor veg, f.eks. ved scootertransport.

Kvande, Helgetun og Moen ønsker seg helst en i Rindal og en i Surnadal, og det er tenkt at maskinene ikke skal være fastmontert i bilene, da det er ideelt at brannvesenet også får tilgang på dette hjelpemiddelet.

—Det er brannvesenet som rykker ut når ambulansen ikke har mulighet, da er det vi som utfører hjerte- og lungeredning og vi kunne vært godt hjulpet med å ha tilgang på en slik maskin, om vi venter på ambulanse fra for eksempel Halsa, sier Moen.

Per dags dato er det ikke rom for en slik investering fra Helseforetaket, men de håper på giverglede fra lokale firma og enkeltpersoner i bygdene for å få disse livreddende maskinene på plass.

En Lucasmaskin koster 130-140.000, og det er ønskelig med to maskiner, en i Rindal og en i Surnadal.

Kvande, Helgetun og Moen takker for bidrag fra både firma og privatpersoner.

Det er opprettet en Spleis for formålet. Gi din støtte gjennom spleisen, eller til kontonr 42131770809.