ANNONSE:

En bygning i to etasjer med snø på taket og logoen til Rindal Sparebank på veggen. Rindal Sparebank sine lokaler i Rindal.

Kundevalgmøte i Rindal Sparebank

Årets kundevalgmøte i Rindal Sparebank avholdes tirsdag 28. februar kl. 19.30 i bankens møterom.

I henhold til vedtektene i Rindal Sparebank skal bankens kunder i 2023 velge en representant til forstanderskapet for 4 år og ett varamedlem til forstanderskapet for 4 år.

Stemmeberettigede er bankens myndige kunder som er bosatt i Rindal kommune, og som de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner.

I tillegg vil det bli holdt en orientering om Rindal Sparebank og status etter regnskapsåret 2022.

Det serveres kaffe og bløtkake.

Powered by Labrador CMS