Rause gaver fra Rindal Sparebank:

Magne Bjørnstad og Kristin Langli fra Rindal sparebank er glade for å kunne overrekke en betydelig pengegave til innsamlingsaksjonen for hjertekompresjonsmaskiner, ved Bettina Røen Helgetun og Tor Arne Moen.
Magne Bjørnstad og Kristin Langli fra Rindal sparebank er glade for å kunne overrekke en betydelig pengegave til innsamlingsaksjonen for hjertekompresjonsmaskiner, ved Bettina Røen Helgetun og Tor Arne Moen.

– Hvert sekund teller!

Rindal sparebank har foretatt sin årlige gaveutdeling. Ett av årets gode formål var et bidrag til hjertekompresjonsmaskiner til ambulansetjenesten, mens de største gavene gikk til mekkeklubb for ungdom i T-kompbygget, og til oppgraderingen av Skogsletta grendahus.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kveld fikk mekkeklubben i T-komponentbygget besøk av banksjef Magne Bjørnstad, som hadde med et stort gavekort på 100.000 kroner. Skogsletta grendalag fikk også besøk, og de fikk 75.000 kroner til oppgradering av huset, i forbindelse med reparasjon av vannskade.

Fredag morgen var det ambulanse- og redningstjenesten sin tur. Bettina Røen Helgetun fra ambulansetjenesten og brannsjef Tor Arne Moen tok turen til Rindal Sparebank for å vise fram den nye hjertekompresjonsmaskina, som de har fått kjøpt inn allerede før de er helt i mål med innsamlingsaksjonen. Rindal Sparebank gir 25.000 kroner til formålet.

– Dette er et positivt tiltak. Ambulanse, brann og redning er jo viktig for sikkerheten i samfunnet, ikke minst på landsbygda. De trenger å ha nødvendig utstyr i nærheten, slik at det er tilgjengelig. Det er jo slik at hvert sekund teller, sier banksjef Magne Bjørnstad.

Ikke det samme som en hjertestarter

Dette et kjærkomment bidrag for ambulansetjenesten i Rindal. Bettina Røen Helgetun forklarer at en hjertekompresjonsmaskin er noe helt annet enn en hjertestarter. En hjertestarter brukes ved hjertestans, for å restarte hjertet og få det inn i rett rytme igjen. Men hvis man ikke klarer å få startet hjertet så må det holdes i gang av ytre påvirkning. En hjertekompresjonsmaskin brukes til å holde hjertet i aktivitet over tid.

Brystkompresjon er grunnleggende førstehjelp, og kan gjøres manuelt. Men når man holder på med det over tid så blir man sliten. Hjertekompresjonsmaskinen kan gjøre den jobben så lenge det er nødvendig. I ambulansen utgjør det stor forskjell. Hvis brystkompresjon må utføres manuelt så kan man ikke kjøre ambulansen, den må stå i ro. Men hvis man bruker en hjertekompresjonsmaskin på pasienten så kan man kjøre til sykehus.

Det hender jo også at det ikke er flyvær for ambulansehelikopter, så en hjertekompresjonsmaskin kan i noen tilfeller bety forskjell på liv og død, påpeker brannsjefen.

Det er nå kjøpt inn to maskiner til ambulansetjenesten i Surnadal og en til ambulansen i Rindal. Det er en maskin i ambulansen i begge kommunene, og en maskin som er plassert på ambulansestasjonen i Surnadal, der brannvesenet kan hente den ut hvis det blir behov for det. Da vil det alltid vil være minst en hjertekompresjonsmaskin tilgjengelig i en av de to kommunene, når det oppstår behov. Man kan holde hjertet i gang med manuell brystkompresjon til man får hentet maskinen.

Hjertekompresjonsmaskinen til høyre i bildet.
Hjertekompresjonsmaskinen til høyre i bildet.

Hjertekompresjonsmaskinen er ikke montert fast i ambulansen. Den kan lett tas ut, og bæres på ryggen eller fraktes med en ATV eller snøscooter om det skulle være nødvendig. Bettina Røen Helgetun presiserer at hjertekompresjonsmaskinene altså ikke følger med ambulansebilene om de byttes ut. Maskinene hører til i Rindal og Surnadal, og blir her.

I neste uke skal brannvesenet i Rindal begynne med opplæring på bruk av hjertekompresjonsmaskinen.

Støtt innsamlingen!

Hver hjertekompresjonsmaskin koster ca 150.000 kroner. Det innsamlede beløpet er ikke nok til tre maskiner enda, men beløpet har blitt forskuttert, slik at maskinene allerede er kjøpt inn. Beløpet fra Rindal Sparebank kommer godt med, og Tor Arne Moen forteller at de har fått lovnad om et betydelig bidrag fra LHL, selv om det ikke er helt klart hvor mye det blir enda. Det er uansett fortsatt behov for støtte til formålet. Det kan man gjøre gjennom direkte overføring til bankkonto nr 4213 17 70809 , eller eventuelt via Spleis. Det er viktig å presisere at Spleisen bare er en del av del innsamlede beløpet. Den gir altså ikke total oversikt over giverne.

– Slike spleiselag mellom kommunen, lokalt næringsliv og private viser at man kan få til mye, sier Magne Bjørnstad.

Tor Arne Moen presiserer at alle bidrag som kommer inn til aksjonen går uavkortet til førstehjelpstiltak i dalføret. Dersom det kommer inn mer penger enn det som trengs til hjertekompresjonsmaskinene, så kan resten bli brukt til opplæring og til øvingsutstyr. Det vil alltid være behov for å heve den lokale førstehjelpsberedskapen.

– Vi må skryte av lokalsamfunnet. Vi møter stor velvilje, sier han.

Gaver til allmennyttige formål

Rindal Sparebank har hvert år en søknadsrunde om gaver til allmennyttige formål. Banksjef Magne Bjørnstad forteller at gaveutdelingen er en del av disponeringen av bankens overskudd. Styret i banken lager en innstilling, og det er forstanderskapet i banken som tar den endelige avgjørelsen om hvilke formål som skal tildeles støtte.

I fjor ble det et spesielt år på grunn av koronapandemien. I tillegg til den vanlige gaveutdelingen var det tre runder med utdeling av korona-midler. I år har banken gått tilbake til det vanlige, med en søknadsrunde. Banken har også et eget gavefond, så banksjefen åpner for at det er mulig å søke støtte utenom den ordinære tildelingen, hvis det er snakk om større prosjekter. Slike søknader kan behandles fortløpende.

I år blir det delt ut ca 375.000 kroner til sammen, fordelt på 30 mottakere. I tillegg har banken sponsoravtaler med lag og foreninger på til sammen ca 500.000 kroner årlig. Det gis hovedsakelig støtte til nye prosjekter, men nye prosjekter fører alltid med seg vedlikeholdsbehov, så det er åpnet for å gi litt driftsstøtte også, forteller banksjefen.

100.000 kroner til mekkeverksted for ungdom

Det formålet som fikk mest støtte i årets utdeling er den planlagte "mekke-verkstedet" i T-komponentbygget, i regi av NMK Surnadal og Rindal.

Emil Børset-Mogset, Even Langli Moe, Ailo Sæter og Hannah Sæthervik-Bakken tok imot gaven til mekkeverkstedet.
Emil Børset-Mogset, Even Langli Moe, Ailo Sæter og Hannah Sæthervik-Bakken tok imot gaven til mekkeverkstedet.

Morten Møller, som er kulturleder i Rindal kommune, forteller at bakgrunnen for mekkeverkstedet var at kommunen ble kontaktet av motorinteresserte voksne som driver med mekking i T-kompbygget, som foreslo å ordne en møteplass for ungdom. Kulturkontoret tok da kontakt med NMK Surnadal og Rindal for et samarbeid. Det ble avklart med eierne av T-kompbygget hvilke rom som kunne brukes, og NMK tar overordna ansvar for å drifte tilbudet.

Tanken er at dette både skal være en sosial samlingsplass og en plass for mekking, med hjelp og bidrag fra voksenpersoner, sier Møller. Finansiering til innkjøp av inventar og utstyr er nå på plass, gjennom den store gaven fra Rindal Sparebank og midler fra ungdomsrådet. I første omgang vil ungdom bli involvert for å klargjøre området. Etter hvert kommer det informasjon om åpningstider, og om hvordan tilbudet skal driftes.

Flere betydelige gaver til varierte formål

Rørvatnet vel har fått støtte i fra Rindal Sparebank i flere år. I år får de 10.000 kr til løypekjøring, til drift av anlegget og til sluttføring av hytta på Garbergsfjellet.

Rindal sokneråd får 20.000 kr til flygelet i Rindal kirke.

Rindal vel har også fått bidrag til sine prosjekter i mange år. Nå får de 30.000 kr til en større oppgradering av stupetårnet. Anlegget ved Igltjønna blir dermed ganske komplett, men det trengs også en del penger for å vedlikeholde og drive det, påpeker Bjørnstad.

Skogsletta grendalag har satt i gang en stor oppgradering av huset, etter at frost i rør førte til vannskade på alle gulv i januar. Grendalaget får en gave på 75.000 kr til oppgradering av kjøkken og toaletter, siden dette må ordnes nå, når alt måtte rives ut for å skifte gulv.

Grendalaget trenger all støtte de kan få til sitt prosjekt. Du kan gi et bidrag på bankkonto nr 4111.14.76924, VIPPS nr 00665, eller denne Spleisen.

Morten Jonli, Bodil Arnestad, Øyvind Dalen og Inger Johanne Oppedal i Skogsletta grendalag fikk en gave på 75.000 kroner.
Morten Jonli, Bodil Arnestad, Øyvind Dalen og Inger Johanne Oppedal i Skogsletta grendalag fikk en gave på 75.000 kroner.

Rindal Røde Kors hjelpekorps får 10.000 kroner til ny beredskapshenger.

Trøndersk skilaug, som har bakgrunn fra Rindal, har noen ildsjeler som får støtte til et bokprosjekt om historia til Landsem-ski. Det skal samles historisk stoff om skiløpere som har gått på Landsem-ski, og også en del om industrihistoria fra skifabrikken. Prosjektet har fått en støtte på 20.000 kroner i første omgang.

Her er hele lista over de som har fått støtte i årets gaveutdeling fra Rindal Sparebank:

Rindal Ambulanse
Slektsforum for indre Nordmøre
Rindal Barneforening
Rørvatnet vel
Seljebrekka Vel
Rindal Kulturforum
Musikkorpset Blæst'n
Rindal Sokneråd
Kor Gøttj
Rindal Jeger og Fiskeforening
Rindal Seniordans
Rindal Vel
NMK Surnadal og Rindal
Rindal Frivilligsentral
Rindal Pensjonistlag
Tørsåsen Vel
Lomundal skytterlag
Skogsletta Grendalag
Granheim Grendahus
Grønlivatnet Vel
Rufus 4 H
Grindveien Vel
Lomunda grendahus
Torshall BA
Moan Vel
Rindal Røde Kors Hjelpekors
Trøndersk Skilaug

Powered by Labrador CMS