ANNONSE:

Innkalling til årsmøte i Rindal Sau og Geit/Rindal Beitelag

Rindal Sau og Geit/Rindal Beitelag inviterer sine medlemmer til årsmøte lørdag den 4. februar kl. 19.00 på 3 Venner.

Etter årsmøtet blir det servert festmiddag med påfølgende nyttårsfest.

Påmelding innen 1. februar til Gerd Eva.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av 2 til å skrive under møtebok
  4. Gjennomgang av årsmelding
  5. Gjennomgang av regnskap
  6. Valg

- Leder for 1 år

- 2 Styremedlemmer

- 2 Varamedlemmer til styret

- 2 revisorer for 1år

- 1 nytt medlem i valgnemnda

- 2 utsendinger til fylkesårsmøtet

  1. Godtgjørelser for styremedlemmer.
  2. Arbeidsplan for 2023.
  3. Evt. innkomne saker

Innkomne saker må meldes leder Gerd Eva Slettvåg senest 27/1-23.

Styret

Powered by Labrador CMS