Åtte kvinner fra årsmøtet smiler mot kameraet
Nye styret i Rindal sanitetsforening sammen med Elisabeth Swärd.

Rindal Sanitetsforening årsmøte

Publisert Sist oppdatert

Mandag 20.februar hadde Rindal Sanitetsforening årsmøte, med vanlige årsmøtesaker. Det ble valgt nytt styre som består av leder Solveig Fosseide, nestleder Kirsti B. Landsem, Styremedlemmer: Camilla Hyttebakk, Mona Sandum, Kari J. Moe, Ingrid Rognskog og Hanne Haltli.

Etter årsmøtet fikk vi besøk av Elisabeth Swärd som hadde et innlegg om Kvinnehelse. Elisabeth er seniorrådgiver og har ansvar for forskning på kvinnehelse i Norske kvinners sanitetsforening. Hun hadde et interessant, humoristisk og opplysende innlegg om ulikheter mellom kvinner og menn i forhold til sykdomsforløp, forskning og utstyr som blir brukt i blant annet helseundersøkelser.

Elisabeth tar opp tema som Enometeriose, vulvavalifidelse, vulvodyni og Liaødem. Dette er sykdommer som oftest rammer kvinner. I tillegg forteller hun om hjerteinfarkt hvordan sykdomsforløpet er annerledes for kvinner enn for menn. Denne forskjellen på symptomer kan føre til at kvinner ikke oppsøker hjelp i tide. Symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner er ofte atypiske som genrell uvelhetsfølelse og kvalme. De kan også ha smerter andre steder i kroppen, f.eks i rygg, mage eller nakke. Til tross for at det er omtrent like mange kvinner som menn i Norge, viser det seg at de har svært lite om kvinnelige hjerte og karsykdommer i studiet.

Elisabeth fortelle også om hvordan mye av utstyr vi omgir oss med er laget med menn som modeller. Dette beskriver hun som at det er mannen som er normalen og kvinnen som er avviket. Dette gjenspeiler seg i de gjenstander og hjelpemidler vi har rundt oss. Eksempler hun trekker frem er blant annet gynekologstolen som er laget etter mannlig anatomi. Hvis vi da ser på hvilke kjønn som bruker denne stolen mest er dette noe spesielt.

Elisabeth prater om hvordan Norge prioritere forskning på kvinnelige sykdommer. Den norske stat setter av ca 14 millioner til forskning på typiske kvinnelige sykdommer og kvinnehelse årlig. For å sette dette i perspektiv som har N.K.S et budsjett på de samme tema med 25 millioner. Dette gjør at N.K.S har en sterk stemme når det gjelder kvinnehelse. N.K.S i Norge har en stor medlemsmasse som stiller seg bak denne forskningen som gjør at vi kan være med å påvirke hva det skal forskes på. PR i dag har N.K.S ca 600 lokale lag og foreninger som til sammen har ca 43 000 medlemmer til sammen.

Blond kvinne pater for forsamling med logoen til N.K.S. foran seg
Elisabeth Swärd, seniorrådgiver i N.K.S

Rindal Sanitetsforening vedtar på årsmøtet at vi vi bidra med 25 000 kr til kvinnehelsefondet. Dette vil være et bidrag til forskning på blant annet kvinnehelse fremover.

Powered by Labrador CMS