Rindal kommune melder:

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Høring og offentlig ettersyn

Driftsutvalget har vedtatt at forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker i Rindal kommune skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fyringsolje (mineralolje) til oppvarming av bygninger, og tanker som ikke allerede er tatt ut av bruk til dette formålet, må man da slutte å bruke.

Nedgravde tanker for drivstoff vil fortsatt kunne være lovlige.

Lurer du på noe, kontakt Rindal kommune ved Ole Johan Skjærli, tlf 414 32 071.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 01.03.2021 til:Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller [email protected]

Les mer på Rindal kommune sin hjemmeside.