ANNONSE - Rindal kommune melder:

Et gammelt småbruk.
"Honnstadhusa"

"Honnstad-husa" i Rindal sentrum er til salgs - ny utlysing

«Honnstad-husa» er en del av eiendommen 18/438 (Rindalsvegen 3) i Rindal og ligger tett inntil fylkesveg 6164 like nord for Rindal Næringspark (tidligere T-Komponent). Rindal kommune vurderer å selge husa med tilhørende tomt på ca 900 m2. Eiendommen er regulert til boligformål, men husa er ikke beboelige i dag.

Følgende vilkår gjelder:

  • Kommunen kan godta eller forkaste ethvert tilbud.
  • I tillegg til kjøpesummen må kjøperen dekke vanlige omkostninger til fradeling, tinglysing mm.
  • Kjøperen må sjøl skaffe seg tillatelse til avkjørsel direkte fra fylkesveg eller via nabotomt. Kommunen åpner for etter nærmere avtale å kunne gi adkomst fra Seljebrekkvegen.
  • Kjøperen må forplikte seg til å bringe eiendommen i brukbar stand innen rimelig tid.
  • Kommunen tar forbehold om at formannskapet må godkjenne kjøpekontrakten.
  • Om budgiveren setter bestemte vilkår, må det framgå klart av budet.
  • Det må også framgå hva budgiveren tenker å benytte eiendommen til, hvor raskt det kan skje og hvordan adkomst er tenkt løst.

Bud leveres til kommunen i lukket konvolutt innen fredag 30. juni kl 12.00.

Visning kan avtales med Nils Ole Evjen (913 10 789) eller Torsten Sæther (991 50 914).

Se kart over tomta på Rindal kommunes hjemmeside.

Powered by Labrador CMS