Fire personer rundt et bord med papirer.
Kommunal- og distriktsminister Erling Sande signerer avtalen. Til høyre ordfører Mildrid Kattem Aune. Til venstre for statsråden fylkesordfører i Trøndelag Tomas Iver Hallem og varaordfører i Holtålen Liv Grete Heksem.

En stor dag for Rindal kommune: Bygdevekst-avtalen er signert

Mandag denne uka var rindalsordfører Mildrid Kattem Aune i Holtålen for å inngå avtalen om Bygdevekst, sammen med ordføreren i Holtålen kommune, fylkesordføreren og kommunal- og distriktsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Rindal og Holtålen er, tross geografisk avstand, to ganske like distriktskommuner, som har gått sammen i en pilot og utarbeidet en felles Bygdevekst-avtale. Dette prosjektet er av stor betydning for pilotkommunene, skrev kommunene i en pressemelding i forkant av møtet. 

Mandag hadde de invitert pressen til Gammelgården i Haltdalen, der de to pilotkommunene, kommunal- og distriktsdepartementet og Trøndelag fylkeskommune var klare til å signere avtalen.

For staten signerte Kommunal- og distriktsminister Erling Sande. For Trøndelag Fylkeskommune signerte fylkesordfører Tomas Iver Hallem. Ordfører Mildrid Kattem Aune signerte for Rindal kommune, mens varaordfører Liv Grete Heksem signerte for Holtålen kommune.

Fire personer rundt et bord med papirer.

Om bygdevekstprosjektet

Rindal og Holtålen kommuner er i fellesskap pilot i det nasjonale Bygdevekstprosjektet. Dette er et nytt distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, sikre kompetent arbeidskraft og fremtidsretta næringsutvikling.

Siden starten av 2023 har det vært jobbet fram temaer piloten ønsker å jobbe med videre i prosjektperioden, som strekker seg fram til og med 2027.

I første pulje av Bygdevekstprosjektet er det fem nasjonale piloter. Foruten Rindal/Holtålen, er Indre Namdal én pilot, samt tre piloter på Finnmarkskysten. Totalt er 17 kommuner med i den første puljen. De to pilotene i Trøndelag er Indre Namdal med Røyrvik, Grong, Lierne og Namsskogan, og Rindal sammen med Holtålen. I Finnmark er det tre piloter, Vestre Varanger med Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana, Midt-Finnmark med Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik, og Hammerfest i samarbeid med Hasvik og Måsøy.

Kommunal- og distriksdepartementet har ansvar for Bygdevekstprosjektet, og utgjør sammen med Trøndelag Fylkeskommune og pilotkommunene, avtalepartene. I tillegg er det flere samarbeidspartnere på de forskjellige temaene i avtalen.

Med signering av Bygdevekstavtalen forplikter partene seg til å samarbeide om felles tiltak for å styrke regionen fremover. 

– Bygdevekstavtalene er et nytt og viktig distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft og næringsutvikling i de minst sentrale distriktskommunene våre. Målet med pilotene er å finne gode løsninger på utfordringer små distriktskommuner møter i hverdagen sin, sier Kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Trøndelag fylkeskommune skriver mer om dette på sin hjemmeside.

– En stor dag for oss

Lokalavisa Fjell-ljom viste direkte overføring fra signeringen, og intervjuer med partene. Sendingen kan sees i opptak her:

– Dette er en stor dag for oss, sier ordfører Mildrid Kattem Aune i videoen.

Avtalen som nå er signert gjelder til og med år 2027. Begge pilotkommunene har fått overført 5 millioner kroner, som skal dekke prosjektledelse og andre kostnader, som bl.a. gjennomføring av tiltak i Bygdevekst-prosjektet. Om det kommer mer midler enn dette er foreløpig uvisst.

I januar i år meldte regjeringen at nye 18 kommuner i fem forskjellige fylker skal samarbeide om nye bygdevekstavtaler. Disse er:

  • Trysil, Våler, Åmot, og Engerdal i Innlandet
  • Smøla og Aure, i Møre og Romsdal
  • Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje i Telemark
  • Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i Troms
  • Solund og Fedje i Vestland
  • Disse pilotene vil kunne ha stort nytte av arbeidet som pilotene i den første puljen har gjort. De første pilotene har jobbet mye med å finne fram til riktig form på avtalene.

Trollheimsporten fikk en prat med ordfører Mildrid Kattem Aune dagen etter signeringen. Hun forteller at det arbeides for fullt med bygdevekst, og at boligutvikling, mobilitet og desentralisert utdanning er prioritert.

Vil prioritere boligtilbud

Både for Rindal og Holtålen er det viktig å sørge for at det er god flyt i boligmarkedet, og tilgang til mange forskjellige typer boliger, både til salgs og til leie, slik at innbyggerne får mulighet til å bo slik de ønsker. Aktuelle tiltak kan være å åpne mer opp for spredt bebyggelse og tilgang til større tomter, opp til størrelsen på et småbruk, for de som måtte ønske det.

– Vi vil jo bruke hele bygda vår. Kanskje kan det føre til at et bruk blir videreført, for eksempel, og skape mer liv rundt i bygda. Vi har mye verdiskaping ute i grendene, og det ligger i Bygdevekstavtalen at vi kan bruke den lokalkunnskapen vi har for å legge til rette for at det skal fortsette, sier Aune.

Pilotkommunene vil legge bedre til rette både for kjøp og salg og for for leie av boliger, sier ordføreren. Ett problem som alle pilotene er opptatt av er finansiering av boligbygging, når boligen er mindre verdt når den står ferdig, enn det det kostet å bygge den, slik det ofte er i distriktene, i sterk motsetning til sentrale strøk. Bygdevekst-pilotene vil jobbe med å finne løsninger som gjør det mulig for flere å bygge sin egen bolig.

I for bindelse med dette arbeidet ønsker kommunen å komme i kontakt med aktører som kan tenke seg å bygge boliger, både for salg og for utleie. Husbanken vil bli en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.

Ulike transportbehov

Et annet prioritert arbeidsområde er mobilitet. Rindal og Holtålen har veldig mye til felles. Den største forskjellen er kanskje at Holtålen har jernbane gjennom kommunen, og er opptatt av hyppigere togavganger. Holtålen har også et godt taxi-tilbud, mens taxi-tilbudet i Rindal er begrenset på kveldstid og helg. Her utveksles det erfaringer, og de to kommunene støtter hverandre på hverandres behov. Det er også nødvendig å finne andre løsninger enn bussruter i grendene for å gi bedre tilbud om mobilitet i bygda. Blant annet vil man se på om man kan gjøre mer ut av løsningen med bestillingstransport og mer bruk av taxi, sier ordføreren.

Landbruk

Etter hvert vil Rindal og Holtålen også se på tiltak for å stimulere og legge mer til rette for landbruksnæringa. I Rindal står landbruket sterkt, enda sterkere enn i Holtålen. Rindal har for eksempel betydelig flere melkeprodusenter enn Holtålen. Ordføreren er allerede såpass konkret at hun kan snakke om lokale tiltak for velferdsordninger og landbruksavløsning. Etter hvert vil man også jobbe med hvordan man kan få til bedre lønnsomhet i jordbruket, og her vil flere aktører bli tatt med på råd. 

Desentralisert utdanning

Ordføreren forteller at utdanning også er et viktig punkt i Bygdevekst-avtalen. Det er allerede prosesser på gang når det gjelder desentralisert utdanning. Trøndelag er med i en nasjonal forsøksordning for modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, der hoveddelen av opplæringen gjennomføres i bedrift. Dette kan gi muligheter for flere til å ta yrkesutdanning uten å måtte flytte hjemmefra.

Viktige stikkord i prosjektet er kompetent arbeidskraft og framtidsretta næringsliv, og disse henger i hop. Det blir viktig å kunne tilby de utdanningene som trengs i regionen, påpeker Aune.

Positive ringvirkninger

– Det at vi ble med i Bygdevekst-prosjektet har gitt oss noen veldig gode muligheter. Vi har en prosjektleder med lokalkunnskap som jobber med utvikling, og i Holtålen har de det samme. Vi har fått til en god prosess, og det er viktig at vi får med oss alle i dette arbeidet, så vi treffer riktig. Vi har ikke svar på alt, men vi har sett hvor flaskehalsene er, og hva som er viktig for oss å jobbe videre med, sier ordføreren.

Hun forteller at det er opprettet flere treffpunkt der man er i gang med arbeidet, blant annet når det gjelder bolig. Noen arbeidsgrupper har allerede jobba en del med det. Flere aktører er involvert, og det er skissert ei landbruksgruppe, blant annet.

Dialogen med fylkeskommunen og AtB fortsetter. Rindal og Holtålen er blant de kommunene som har søkt om å få være med i pilotforsøk når det gjelder mobilitet, men de har enda ikke fått svar på om de får bli med på det.

– Jeg vil framsnakke det arbeidet som er nedlagt så langt, og jeg tror at dette har ført med seg økt framtidstro. Nå skjer det ting som mange har venta på. Kanskje kan det føre til at noen flytter hjem igjen, eller at flere velger å bli. Det handler jo om å få til bygdevekst, ikke bare når det gjelder antall innbyggere, men at vi blir bedre som kommune og utvikler tilbudene våre, sier Aune.

Og til slutt trekker hun fram et veldig viktig poeng:

– Jeg synes det er viktig å påpeke at Bygdevekst er for alle som er her. Det er ikke bare at vi skal få flere til å komme hit, det aller viktigste er at vi skal ta vare på de vi har!

Fire personer som står ved siden av hverandre med hvert sitt dokument i hendene.
Kommunal- og distriktsminister Erling Sande, ordfører i Rindal Mildrid Kattem Aune, varaordfører i Holtålen Liv Grete Heksem og fylkesordfører i Trøndelag Tomas Iver Hallem med hvert sitt eksemplar av den signerte Bygdevekst-avtalen.
Powered by Labrador CMS