En ordningen som er lite kjent

En mann og ei dame på en parkeringsplass, med biler og et forretningsbygg i bakgrunnen.
Håkon Fredriksen og Mildrid Kattem Aune håper at flere vil ha nytte av tilbudet om bestillingstransport framover.

Eget transporttilbud for de som bor i grendene - til busspris

Publisert Sist oppdatert

"ØNSKEREPRISE"

I den lokalpolitiske debatten i Rindalshuset onsdag 30. august 2023 ble det stilt spørsmål om hvilke transportordninger som finnes for innbyggerne i Rindal kommune. Det ble da vist til denne artikkelen på Trollheimsporten, fra juni. Her er det forklart hvordan transportorningene fungerer.

Siden det ikke er mulig å bla seg så langt tilbake i tid på Trollheimsporten, så henter vi denne artikkelen fram igjen.

Det man ellers må gjøre for å finne igjen eldre artikler på Trollheimsporten, som i avisene, er å søke på Google, med en god kombinasjon av søkeord, som helst også inkluderer Trolheimsporten. I dette tilfellet vil for eksempel "

Rindal kommune transport trollheimsporten" eller "

Rindal kommune atb trollheimsporten" eller "

bygdevekst transport trollheimsporten" gjøre susen.

AtB har et eget transporttilbud for de som bor i grendene, blant annet i Rindal. Ordningen har eksistert i et par år, men den har sjelden blitt brukt. Nå vil ordfører Mildrid Kattem Aune og Håkon Fredriksen, prosjektleder Bygdevekst i Rindal kommune, løfte ordningen fram i lyset slik at flere kan benytte seg av den.

AtB samarbeider med Trøndelag fylkeskommune om AtB Bestill - bestillingstransport. Bakgrunnen for ordningen er at AtB ønsker å gjøre det enklere for flest mulig å reise kollektivt, også utenfor rutenettet. Derfor samler de fleksible transporttjenester i AtB Bestill, som et kollektivtilbud der rutebussene ikke kjører.

To forskjellige transporttilbud

Det er to forskjellige tilbud i Rindal. Den ene ordningen gir mulighet til å komme seg til og fra Rindal sentrum, for eksempel for å handle, til legebesøk eller fritidsaktiviteter. Denne transporten går på bestemte tidspunkt på bestemte ukedager. Det andre ordningen innebærer transport til og fra bussholdeplass, og det gjelder for noen bestemte bussruter.

Førstemann til mølla

Begge ordningene fungerer slik at man bestiller i god tid og blir hentet med drosje. Dette koster ikke mer enn en vanlig bussbillett.

Det er selvfølgelig et begrenset antall plasser i drosjen, og da er det førstemann til mølla som gjelder.

Bestill på telefon - nettløsning kommer

Den omtalte ordningen gjelder for folk som bort i grendene i Rindal kommune, innenfor bestemte områder som er definert på et kart på AtB sine nettsider. For å finne ut om man er omfattet av ordningen kan man gå inn på bestillingstransport i Rindal på AtB sine nettsider, og skrive inn adressen sin. Da blir adressen markert på kartet, slik at man ser om man er innenfor det markerte området.

Man må ikke nødvendigvis bo innefor det markerte området, men man må befinne seg innefor et slikt område når man blir hentet. Alle kan bestille slike reiser, og det er ingen aldersgrenser.

Transporten bestilles på telefonnummer 02867 innenfor bestemte åpningstider, som oppgis på AtBs nettside. AtB opplyser at det jobbes med en løsning der transporten kan bestilles på nett.

All transport som omfattes av denne ordningen kan bestilles inntil sju dager før man skal reise, og senest tre timer før avgangstidspunktet. Om man skal reise kl. 10 eller tidligere må man altså bestille senest dagen før.

Til og fra sentrum

Transport til og fra Rindal sentrum tilbys fra Romundstadbygda og Grønlifeltet mandager og torsdager kl 10, med retur fra sentrum kl 13. Fra Lomundalen og Rørdalen er det tilsvarende transport på samme klokkeslett tirsdag og fredag, altså ned til sentrum kl 10, og transport hjem kl 13.

Til og fra bussholdeplass

Transport til og fra bussholdeplass gjelder for faste avganger og ankomster for buss. Tilbudet kjører på bestilling fra bestemte områder, og man må befinne seg minimum 2 km unna en bussholdeplass. For reise fra Rindal gjelder det bussen som går i retning Trondheim fra Rindal rutebilstasjon kl 08.10 seks dager i uka, mandag - lørdag. De som bor i Romundstadbygda eller Grønlifeltet kan bestille transport til rutebilstasjonen, og de som bor i Lomundalen og Rørdalen kan få transport til holdeplassen på Nybø, Rindalsskogen.

Man kan også bestille transport hjem fra de samme holdeplassene til bestemte tidspunkt hver dag hele uka. Mandag - fredag gjelder det to mulige ankomster, på lørdag og søndag er det en ankomst. Klokkeslettene er oppgitt i en tabell på AtBs nettside.

Jobber videre med nye transportløsninger

Mildrid Kattem Aune og Håkon Fredriksen forteller at ulike transportløsninger også er en viktig del av Bygdevekst-prosjektet som de jobber med.

Inntil nylig var det faktisk slik at det bare var folk i Romundstadbygda og Grønlifeltet som hadde rett på bestillingstransport til sentrum. Fra Lomundalen og Rørdalen kunne man bestille transport til nærmeste butikk, som er Nybø, Coop marked på Rindalsskogen. Det er vel og bra å kunne få transport til butikk, men når returen gikk tre timer senere så kan man tenke seg at det ble litt lenge å vente etter at man var ferdig med handelen på Nybø. Kommunen tok dette opp med AtB, og fikk det endret, slik at alle i Rindal som omfattes av transportordningen nå har rett på transport til sentrum. Så regner vi med at det er mulig å sitte på fra Lomundalen og hoppe av på Nybø, dersom man vil det.

Det er også mulig å benytte seg av bestillingstransport en vei, dersom man kan ordne seg skyss på annet vis andre vegen.

Tar gjerne imot innspill

Som nevnt jobbes det videre med lokale transportløsninger gjennom Bygdevekst, så det er mulig at det kan komme endringer eller dukke opp nye tilbud med tida. Kommunen tar i alle fall imot innspill fra dem som har meninger om dette, om hvordan tilbud om lokal transport kan tilpasses og løses på best mulig og enklest mulig måte. Man kan også tenke deg at ulike fritidstilbud og aktiviteter kan tilpasses til det transporttilbudet som finnes.

Ordføreren bor selv innenfor et område som dekkes av bestillingstransport-ordningen, og hun ser ikke bort fra at hun vil prøve tilbudet i løpet av sommeren.

Les mer om bestillingstransport-tilbudet i Rindal og hvordan man bestiller på Atb sine nettsider.

Veien til bestillingssida går ellers via atb.no -velg "Atb Bestill" - velg kommune.

Powered by Labrador CMS