Rindal kommune melder:

Kommuneoverlege Mari Wold november 2020
Kommuneoverlege Mari Wold november 2020

Informasjon om influensavaksinering og oppfriskningsdose av koronavaksine

Influensavaksinering

Rindal kommune vil gjennomføre influensavaksinering torsdag i uke 43 og uke 44. Dette vil foregå på Eldresenteret. Du melder deg på ved å kontakte Rindal legekontor i telefontiden 09-11 og 13-15 alle hverdager.Personer i målgruppen som mottar tilbud på Eldresenteret, får vaksinen gratis.

Målgrupper for vaksinering er følgende:

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Dersom du ikke er i noen av målgruppe, men likevel ønsker influensavaksine, tar du kontakt med enten apotek som tilbyr influensavaksine, eller bestill resept på influensavaksine til din fastlege. Du må betale vaksinen fullt ut selv.Det er også mulig å få satt vaksine på apotek om du er i målgruppe.

Oppfriskningsdose av koronavaksine


Regjeringen har besluttet å tilby en oppfriskningsdose til eldre >65 år og sykehjemsbeboere.

En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen. Det er foreløpig kun vaksinen fra Pfizer som er godkjent til dette formålet.

I Rindal vil vi komme i gang med dette som smått i uke 42. Først ut vil være sykehjemsbeboere og eldre >85 år. Det må gå minst 1 uke mellom influensavaksinen og koronavaksinen. En 3.dose med koronavaksine skal ikke gå på bekostning av influensavaksineringen, derfor vil vi holde på med dette arbeidet utover i november og desember. Mer informasjon vil komme fortløpende.